Przestrzeganie uchwał antysmogowych

Przestrzeganie uchwał antysmogowych dla Dolnego Śląska

Ponad 250 uczestników wzięło udział w warsztatach i wykładach pt. „Kontrola przestrzegania uchwał antysmogowych” dla województwa dolnośląskiego, które odbyły się we Wrocławiu w dniach 28-29. października br. – poinformował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (WFOŚiGW).

Przestrzeganie uchwał antysmogowych dla Dolnego Śląska – warsztaty i wykłady

Podczas spotkań szeroko omawiano zapisy uchwały antysmogowej podjętej przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego w 2017 r. Podkreślano, iż nowe przepisy obowiązują wszystkich mieszkańców użytkujących urządzenia do ogrzewania na paliwa stałe, zaś samorządy lokalne są zobowiązane do prowadzenia kontroli i egzekwowania od obywateli przestrzegania tego prawa.

Warsztaty zostały przygotowane przez Zespół Doradców Energetycznych WFOŚiGW w porozumieniu z Instytutem Rozwoju Terytorialnego. Wśród uczestników szkoleń znaleźli się pracownicy urzędów gmin i miast, starostw, energetycy gminni, strażnicy miejscy, a także pracownicy merytoryczni wdrażający rządowy Program „Czyste Powietrze”. Uczestnikami spotkań byli także przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych za kontrolę i monitoring stanu powietrza atmosferycznego Dolnego Śląska (z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego), a także reprezentanci organizacji pozarządowych oraz doradcy energetyczni z Poznania i Opola. – Panele szkoleniowe są odpowiedzą na liczne sygnały wskazujące potrzebę przeprowadzenia takich kompleksowych szkoleń dla osób na co dzień pracujących z uchwałami antysmogowymi i programami dotyczącymi ochrony powietrza atmosferycznego m.in. „Czyste Powietrze” – powiedział podczas otwarcia spotkania Łukasz Kasztelowicz, prezes Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu.

Rozpoznawanie zakazanych paliw a przestrzeganie uchwał antysmogowych

Podczas spotkania poruszona została tematyka: „Kotły c.o. – urządzenia grzewcze, elektrofiltry – urządzenia odpylające”, „Miejscowe ogrzewacze pomieszczeń – urządzenia grzewcze i kominy”, „Rozpoznawanie paliw węglowych”, „Rozpoznawanie paliw: biomasa. Urządzenia pomiarowe”, „Kotły c.o., miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, elektrofiltr”, „Projekt Doradztwa – plany na przyszłość”, „Omówienie możliwości wsparcia działań w ograniczaniu niskiej emisji” oraz „Omówienie aspektów prawnych przeprowadzenia kontroli przestrzegania zapisów uchwały antysmogowej”. Dzięki takiemu doborowi tematów można było dowiedzieć się m.in. jak rozpoznać niedozwolone paliwa, które są zakazane uchwałami antysmogowymi na Dolnym Śląsku, czyli muły, floty węglowe, miały o uziarnieniu poniżej 3 mm, węgiel brunatny czy drewno o wilgotności powyżej 20%. Wszyscy uczestnicy otrzymali próbki zakazanych paliw. Odbiorcy szkoleń zapoznali się również z piecami, które spełniają wymogi techniczne dopuszczające je do używania – zaznacza WFOŚiGW.

Wrocławski Fundusz informuje, że wraz Zespołem Doradców Energetycznych aktywnie wspiera każde działanie służące ograniczeniu niskiej emisji m.in. poprzez udział w licznych wydarzeniach realizowanych w ramach Ogólnopolskiego Programu Wsparcia Doradczego w Partnerstwie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). – Aktywność Dolnośląskich Doradców Energetycznych to m.in. zbudowanie sieci energetyków gminnych – 60% samorządów ma przeszkolonych pracowników w tym zakresie. To najliczniejsza grupa wyszkolonych specjalistów gminnych w skali wszystkich województw w kraju – mówi Piotr Ner, koordynator Doradców Energetycznych WFOŚiGW we Wrocławiu.

Doradcy energetyczni i programy finansujące ograniczanie niskiej emisji

Praca doradców energetycznych w terenie przyczyniła się także do rozszerzenia dostępności Programu „Czyste Powietrze”, a dzięki temu już ponad 20% dolnośląskich gmin aktywnie pomaga mieszkańcom w składaniu wniosków o pozyskanie środków finansowych z tego Programu.

Otwierając drugi dzień spotkań warsztatowych Łukasz Michalski, pełnomocnik Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu podkreślał, istotną rolę jaką odgrywają doradcy energetyczni w systemie ochrony środowiska: – Nasi eksperci są doskonale przygotowani merytorycznie, aktywnie edukują i działają na rzecz poprawy jakości życia lokalnej społeczności, bo ważne jest dla Funduszu czyste powietrze, którym wszyscy chcemy oddychać.

Podczas dwóch dni warsztatów i wykładów doradcy energetyczni udzielali indywidualnych konsultacji wszystkim zainteresowanym. Można było poznać szczegóły wszystkich dostępnych obecnie programach finansowanych ze środków krajowych, w tym o programach NFOŚiGW tj.: „Mój Prąd”, „Agroenergia”, „Ciepłownictwo Powiatowe”, „Energia Plus”, „Budownictwo Energooszczędne”, „Geotermia” oraz o uldze termomodernizacyjnej jako dodatkowym instrumencie finansowego wsparcia.

Na podstawie informacji nadesłanej przez WFOŚiGW we Wrocławiu

fot. WFOŚiGW we Wrocławiu

reklama

 

reklama