przeciw uciążliwościom zapachowym

Przeciw uciążliwościom zapachowym

Urząd Miasta Ruda Śląska (UM) poinformował, że miasto przyłącza się do apelu adresowanego do premiera Mateusza Morawieckiego o wprowadzenie w Polsce rozwiązań prawnych umożliwiających samorządom skuteczną walkę z uciążliwościami zapachowymi.

Petycja Rudy i Siemianowic do premiera przeciw uciążliwościom zapachowym

– Samorządy muszą mieć skuteczne narzędzia, aby rozwiązywać te problemy. Obecne prawo takich narzędzi nam nie daje. Dlatego zachęcam mieszkańców do włączenia się w akcję Siemianowic Śląskich i podpisanie petycji – mówi Grażyna Dziedzic, prezydent Rudy Śląskiej. Podpisy są zbierane do 13 czerwca.

Akcję zbierania podpisów pod apelem w sprawie ustawy antyodorowej koordynują władze Siemianowic Śląskich. – Kwestia czystego powietrza i uciążliwości odorowych nie jest problemem o charakterze lokalnym, ale całego regionu, a w przypadku bezpieczeństwa ekologicznego – problemem ogólnopolskim – zaznacza Rafał Piech, prezydent Siemianowic Śląskich.

Rudzianie, którzy chcą wpisać się na listę, mogą to zrobić do 13 czerwca br. w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta (plac Jana Pawła II 6). Organizatorzy przygotowali też petycję online dostępną pod adresem https://www.petycjeonline.com/w_sprawie_ustawy_odorowej. Apel wraz z podpisami popierających go osób zostanie następnie przekazany premierowi Mateuszowi Morawieckiemu przez delegację samorządowców Metropolii.

Treść petycji w sprawie ustawy antyodorowej

„My niżej podpisani mieszkańcy miasta Siemianowice Śląskie oraz innych polskich miast zwracamy się do Pana Premiera za pośrednictwem Prezydenta Siemianowic Śląskich Pana Rafała Piecha oraz innych gospodarzy gmin, miast i powiatów z wnioskiem o podjęcie działań związanych z wdrożeniem procedur, które pozwolą na szybkie opracowanie na szczeblu centralnym odpowiednich regulacji prawnych wyposażających jednostki samorządu terytorialnego w odpowiednie instrumenty i środki prawne, pozwalające na skuteczną walkę z uciążliwościami zapachowymi.

Od wielu lat wspólnie z Prezydentem Miasta Siemianowic Śląskich podejmujemy walkę z przedsiębiorcą składującym odpady na terenie Siemianowic Śląskich, którego działalność gospodarcza prowadzona w pobliżu osiedli mieszkaniowych wiąże się z potężnymi uciążliwościami odorowymi. Jednostki samorządu terytorialnego nie zostały wyposażone w odpowiednie narzędzie do przymuszenia przedsiębiorców do zaprzestania uciążliwej działalności. Chcemy zwrócić uwagę Pana Premiera, iż uciążliwość zapachowa jest coraz bardziej odczuwalnym problemem, z którym mieszkańcy nie tylko naszej gminy spotykają się praktycznie na każdym kroku. Uciążliwości zapachowe generowane przez zakłady przemysłowe oraz punkty zagospodarowania odpadów, nierzadko są często miejscami występowania konfliktów społecznych, które z powodu braku podstaw prawnych odpowiednich przepisów regulujących kwestie uciążliwości są trudne, a wręcz niemożliwe do rozwiązania. Uciążliwości te w sposób znaczący ograniczają lub wręcz uniemożliwiają codzienne, normalne funkcjonowanie mieszkańców naszej gminy. Nieprzyjemne zapachy emitowane do powietrza negatywnie oddziaływają na zdrowie oraz psychikę mieszkańców, co szczególnie dotyczy dzieci oraz osób starszych dotkniętych problemu odoru.

Jak pokazują ostatnie zdarzenia, miasto Siemianowice Śląskie, jak i wiele innych miast, bez wsparcia organów centralnych jest praktycznie bezsilne w walce z uciążliwościami zapachowymi. Gminy mają ograniczone możliwości działania, a wręcz można stwierdzić, iż praktycznie nie mogą nic zrobić w wyeliminowaniu tego typu zjawisk. Stąd też apelujemy do Pana Premiera o rozpoczęcie pilnych prac legislacyjnych, których efektem będzie wdrożenie regulacji prawnych oraz procedur postępowania, pozwalających na szybkie i efektywne ograniczenie odorów, będących utrapieniem wielu gmin i miast w Polsce. Wierzymy głęboko, że przyjęcie nowych rozwiązań prawnych stworzy tym samym możliwość na zaniechanie nielegalnych praktyk – generujących uciążliwe zapachy, które do tej pory nie mogły zostać objęte jakimkolwiek postępowaniem – ze względu na brak odpowiednich w tym zakresie przepisów”.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Ruda Śląska

fot. sozosfera.pl

reklama

reklama

reklama

 

partner merytoryczny

reklama