Unieważnienie uchwały

Prokuratura wnosi o unieważnienie uchwały antysmogowej

Polski Alarm Smogowy (PAS) poinformował, że Prokuratura Krajowa (PK) wniosła o unieważnienie uchwały antysmogowej dla województwa mazowieckiego z 2017 r. Według PAS Prokuratura posiłkuje się argumentami, które w opinii organizacji są bezzasadne. Zdaniem Prokuratury konsultacje uchwały, które odbyły się latem 2017 r. nie dopuściły do głosu mieszkańców województwa. Aktywiści, którzy brali udział w konsultacjach oceniają zarzuty PK jako absurdalne. Podkreślają przy tym, że uczestniczyło w nich wiele grup mieszkańców Mazowsza.

Unieważnienie uchwały antysmogowej? Jakie zarzuty stawia prokurator?

Uchwała antysmogowa dla Mazowsza ma na celu poprawę jakości powietrza i przyśpieszenie tempa wymiany „kopciuchów” – przypomina PAS. Jednocześnie dopuszcza ona spalanie węgla i drewna w kotłach zasypowych i automatycznych, które spełniają wymogi klasy 5 lub „Ekoprojektu”.

Uchwałę antysmogową dla województwa mazowieckiego zaskarżył Paweł Dunikowski, prokurator z Prokuratury Okręgowej z Nowego Sącza oddelegowany do sprawy. Domaga się on jej unieważnienia w całości. W skardze PK wielokrotnie pada stwierdzenie, że przed przyjęciem uchwały konsultowaną ją wyłącznie z włodarzami gmin i miast oraz starostami – zaznacza PAS. W skardze dodano, że nie dopuszczono do „stworzenia możliwości wypowiedzenia się przez ogół mieszkańców wspólnoty samorządowej Województwa Mazowieckiego których omawiana uchwała dotyczyła”. Aktywiści Warszawy Bez Smogu, organizacji, która uczestniczyła w konsultacjach nie potwierdzają przedstawionych zarzutów – dodaje PAS.

Zarzuty Prokuratury są absurdalne. Jako mieszkańcy Mazowsza zatroskani jakością powietrza uczestniczyliśmy w konsultacjach uchwały antysmogowej. Wysłaliśmy do Zarządu Sejmiku nasze krytyczne pismo z uwagami do uchwały. O ile mi wiadomo, w konsultacjach uchwały uczestniczyły również inne organizacje pozarządowe. Dlatego zarzuty sformułowane w skardze są dla mnie zupełnie niezrozumiałe. Co więcej, konsultacje miały miejsce sześć i pół roku temu i na żadnym etapie procedowania uchwały antysmogowej nie zostały podważone i zaskarżone – komentuje Piotr Siergiej z Warszawy Bez Smogu.

PAS: Prokuratura używa bezpodstawnych argumentów

Jak podaje PAS, Prokuratura twierdzi, że nieprzeprowadzenie konsultacji wynikało z zastosowania „jedynie” przepisów działu III rozdziału 3 ustawy o ocenach oddziaływania na środowisko. Według PAS jest to niezrozumiały argument. Organizacja tłumaczy, że zgodnie z art. 96 ust. 5 ustawy – Prawo ochrony środowiska przy uchwalaniu uchwały antysmogowej stosuje się właśnie wspomniane wcześniej przepisy. Regulują one sposób prowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami, w tym możliwość składania uwag i wniosków. Z przepisów tych wynika również minimalny termin na składanie uwag (21 dni).

Twierdzenie, że te przepisy wykluczają konsultacje z mieszkańcami jest błędne, ponieważ te właśnie przepisy dotyczą konsultacji z mieszkańcami. I to właśnie na ich podstawie zostały przeprowadzone konsultacje – zaznacza PAS.

Trudno zrozumieć, dlaczego po ponad sześciu latach Prokuratura Generalna zdecydowała się zaskarżyć uchwałę używając bezpodstawnych argumentów. Konsultacje z mieszkańcami się odbyły, trwały od 20 lipca 2017 r. do 18 sierpnia 2017 r. W dodatku obwieszczenie rozpoczęcia konsultacji zostało opublikowane 10 lipca 2017 r., a uwagi i wnioski były przyjmowane zarówno na piśmie, ustnie do protokołu, jak i drogą mailową – podkreśla Piotr Siergiej.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

reklama

partner merytoryczny