Z obszaru transportu niskoemisyjnego

Projekty z obszaru transportu niskoemisyjnego ze wsparciem w Wielkopolsce

8 lipca br. podczas konferencji prasowej w urzędzie marszałkowskim w Poznaniu Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego podpisał umowy z sześcioma samorządami w zakresie dofinansowania działań ujętych w projekty z obszaru transportu niskoemisyjnego – poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (UMWW).

Projekty z obszaru transportu niskoemisyjnego z dofinansowaniem na poziomie 450 mln zł

Marek Woźniak podkreślił m.in., że wiele projektów z zakresu transportu niskoemisyjnego jest i będzie realizowanych dzięki środkom zaoszczędzonym w innych obszarach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (WRPO 2014+). – Projekty z obszaru transportu niskoemisyjnego warte są całkowicie 613 milionów, natomiast dofinansowanie dla samorządów jest bliskie 450 milionów zł. To duże wydatki. Uważamy, że są potrzebne Wielkopolsce. Cieszy nas fakt, że wiele samorządów zaangażowało się w budowę tej infrastruktury – powiedział marszałek.

Jak podaje UMWW, gmina Kuślin przy unijnym wsparciu zrealizuje projekt pn. „Budowa trasy rowerowej Wąsowo-Trzcianka na obszarze gminy Kuślin”. Budowa ścieżki jest odpowiedzią na potrzeby społeczności lokalnej w zakresie bezpieczeństwa ruchu rowerowego, ograniczenia emisji dwutlenku węgla na terenie gminy, a także  skomunikowania wymienionych miejscowości, stanowiąc dodatkową alternatywę dla mieszkańców w zakresie wyboru środka lokomocji w celach prywatnych bądź zawodowych. Wykonanie sześciokilometrowej trasy wraz z infrastrukturą towarzyszącą to koszt 6 mln zł, a unijne wsparcie z WRPO 2014+ sięga ponad 5 mln zł. – To największa dotacja w historii, jaką udało się zdobyć naszej gminie – podkreślił Mieczysław Skrzypczak, wójt gminy Kuślin.

Dofinansowane projekty gmin Czerwonak i Opalenica z obszaru transportu niskoemisyjnego

Gmina Czerwonak inwestuje w projekt pn. „Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę”. – Inwestycja ma charakter strategiczny z punktu widzenia nie tylko aglomeracji poznańskiej, ale również całego regionu – zaznaczył Marcin Wojtkowiak, wójt gminy Czerwonak. Projekt stanowi bowiem kolejny, istotny element polityki gminy dotyczącej zwiększenia efektywności ekonomicznej i środowiskowej transportu publicznego – dodaje UMWW. Realizacja projektu zapewnić ma skomunikowanie i integrację systemu istniejących ścieżek rowerowych położonych po lewej i prawej stronie Warty, tworząc bezpieczną, dogodną i atrakcyjną alternatywę dla dotychczasowych przepraw mostowych, jak również zapewniając dostęp do stacji kolejowych i bezkolizyjny dojazd z północnej części Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego do centrum Poznania. Całkowita wartość prac to 18 mln zł, a unijne dofinansowanie z WRPO 2014+ stanowi blisko 4 mln zł.

Z obszaru transportu niskoemisyjnego

W Gminie Opalenica trwa „Budowa ścieżki rowerowej wraz z budową nowego zjazdu – etap III (odcinek od ul. 3 Maja do ul. Wyzwolenia)” – wskazuje UMWW. – Dzięki realizacji projektu możliwe stanie się stworzenie bezpiecznego połączenia rowerowego pomiędzy miastami Opalenica i Grodzisk Wielkopolski. Droga rowerowa ułatwi połączenie z dworcem kolejowym w Opalenicy i głównym przystankiem autobusowym w mieście – poinformował Paweł Jakubowski, zastępca burmistrza Opalenicy. Poprzez tę inwestycję połączenie z miastem i dworcem zyskają miejscowości Troszczyn, Sielinko, Urbanowo i Sielinko Osada. Całkowita wartość projektu to 1,38 mln zł, a dofinansowanie z WRPO 2014+ sięga 1,155 mln zł – dodaje UMWW.

Niskoemisyjna mobilność miejska w Swarzędzu

Z kolei gmina Swarzędz realizuje projekt pn. „Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz – system tras rowerowych wraz z infrastrukturą – etap II”. Jak tłumaczy UMWW, celem przedsięwzięcia jest stworzenie zrównoważonego systemu transportowego i zwiększenie roli niskoemisyjnego transportu na terenie gminy poprzez realizację inwestycji, obejmujących stworzenie trasy rowerowej od ul. Rivoliego (sołectwo Zalasewo) do Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Swarzędzu (Dworzec PKP), a także poprzez przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej zachęcającej do korzystania z transportu rowerowego i pieszego. – Jako największa gmina w Wielkopolsce stawiamy na transport publiczny – podkreślił Marian Szkudlarek, burmistrz miasta i gminy Swarzędz. Jak wskazuje urząd marszałkowski, koszt całkowity projektu osiąga blisko 1,37 mln zł, a dofinansowanie z WRPO 2014+ to 1,153 mln zł.

„Postaw na rower”, czyli projekty z obszaru transportu niskoemisyjnego

Gmina Wolsztyn przygotowała natomiast projekt pn. „Postaw na rower – inwestycje w infrastrukturę transportu rowerowego na terenie gminy Wolsztyn”. W jego ramach powstaje ciąg pieszo-rowerowy pomiędzy ul. Dworcową a ciągiem pieszo-rowerowym w ul. Dąbrowskiego w Wolsztynie wraz z oświetleniem, zlokalizowany przy nowo powstałym zintegrowanych centrum komunikacyjnym. Ponadto tworzony jest system oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Poznańskiej w miejscowości Karpicko. Inwestycja obejmuje zakup, montaż i uruchomienie systemu roweru miejskiego oraz realizację kampanii promującej transport niskoemisyjny, w tym rowerowy. Całkowita wartość prac sięga 1,5 mln zł, a dofinansowanie unijne to 1,14 mln zł – wylicza UMWW.

W gminie Kostrzyn realizowana jest inwestycja pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Kostrzynie łączącego dwie drogi powiatowe jako wsparcie transportu miejskiego oraz dojazdu do węzłów przesiadkowych PKP i KKP”. – Powstanie trasa pomiędzy ulicą Wrzesińską i ulicą Stawną w Kostrzynie, wraz z dwoma parkingami B&R – poinformował Szymon Matysek, burmistrz gminy Kostrzyn. Jak dodaje UMWW, warta blisko pół miliona złotych inwestycja, uzyskała 377 tys. zł dofinansowania z WRPO 2014+.

Projekty z obszaru transportu niskoemisyjnego dofinansowane z Osi priorytetowej 3 „Energia”

Powyższe inwestycje realizowane są w ramach Osi priorytetowej 3 „Energia”, Działanie 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałanie 3.3.1: „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” i Poddziałanie 3.3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania” – dodaje UMWW.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. UMWW

 

reklama