Projekt MILKEY

Projekt MILKEY – zrównoważona produkcja mleczna w gospodarstwie rolnym

Od 1 stycznia 2020 r. realizowany jest międzynarodowy projekt MILKEY, który finansowany jest ze źródeł FACE ERA-GAS – Monitoring and Mitigation of GreenHouse Gases from Agri and Silvi-Culture. Część prac w ramach projektu realizuje zespół z Pracowni Ekotechnologii z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (UPP), którym kieruje prof. dr hab. inż. Jacek Dach.

Partnerzy projektu MILKEY i jego główny cel

W projekcie, oprócz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, uczestniczy dziewięciu partnerów z Europy. Są to: Uniwersytet Zielonogórski, Uniwersytet Rolniczy z Aten, Instytut Inżynierii Rolniczej i Biogospodarki z Lipska, Flamandzki Instytut Badawczy do spraw Rolnictwa, Rybołówstwa i Żywności, Irlandzki Urząd ds. Rozwoju Żywności i Rolnictwa, Szkoła Rolnictwa i Nauk o Żywności w Dublinie, Francuski Państwowy Instytut Badawczy ds. Rolnictwa Żywność i Środowiska, Francuski Instytut Hodowlany oraz Norweski Instytut Badań nad Biogospodarką.

Projekt MILKEY
fot. 2. Stado krów, Rolne Gospodarstwo Doświadczalne w Brodach Poznańskich (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)

Głównym celem projektu MILKEY jest opracowanie wytycznych, umożliwiających prowadzenie zrównoważonej produkcji mlecznej w gospodarstwie rolnym, które w efekcie będą skutkować ograniczaniem emisji gazów cieplarnianych – GHG (skrót z ang. greenhouse gases).

Produkcja mleczna jest ważnym komponentem rolnictwa. Aby nadać produkcji mlecznej znamiona produkcji zrównoważonej trzeba myśleć systemowo. W tym kontekście gospodarstwo ocenia się poprzez dobór zestawu parametrów, które wpływają na siebie nawzajem. Do tych parametrów należą: produkcja paszy, jakość żywienia krów, zdrowie i chów zwierząt – ich dobrostan oraz zarządzanie obornikiem.

Platforma MILKEY zaprezentuje kluczowe parametry w produkcji mlecznej wpływające na emisje gazów cieplarnianych

Efektem finalnym projektu ma być stworzenie platformy o nazwie MILKEY, w której opisane będą kluczowe parametry w produkcji mlecznej, wpływające na emisję gazów cieplarnianych oraz na środowisko w kluczowych obszarach europejskich.

stado owiec Projekt MILKEY
fot. 3. Stado owiec, Rolne Gospodarstwo Doświadczalne w Brodach Poznańskich (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)

Do opracowania wytycznych i zaleceń przewidzianych do publikacji na platformie posłużą gospodarstwa zgłoszone do projektu jako studia przypadku, przez każdego z partnerów programu MILKEY. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu odgrywa na tym etapie ważną rolę, ze względu na włączenie do ocenianych gospodarstw dwóch unikatowych gospodarstw pod względem specjalizacji. Są to: Rolno-Sadownicze Gospodarstwo Doświadczalne w Przybrodzie wraz z biogazownią działającą w technologii Dynamic Biogas (fot. na otwarcie) oraz Rolne Gospodarstwo Doświadczalne w Brodach Poznańskich, podsiadające oprócz stada krów mlecznych (fot. 2) także stado owiec (fot. 3).

Dodatkowo UPP uczestniczy także w budowie bazy danych tworzonej na podstawie parametrów mierzonych we wnętrzu obory. Pozyskane w ten sposób dane Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu przetworzy, przy wykorzystaniu nowoczesnych technik sztucznej inteligencji, bazujących na sieciach neuronowych i analizie wrażliwości, w celu wskazania kluczowych aspektów, wpływających na emisję gazów cieplarnianych z obory.

Projekt pn. „System wsparcia decyzyjnego dla zrównoważonej i zoptymalizowanej pod kątem emisji gazów cieplarnianych produkcji mleka w kluczowych obszarach europejskich” finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (Nr umowy projektu: SUSAN/II/MILKEY/02/2020 z dnia 15.07.2020 r.).

Projekt MILKEY

artykuł promocyjny

Projekt MILKEY

Projekt pn. „System wsparcia decyzyjnego dla zrównoważonej i zoptymalizowanej pod kątem emisji gazów cieplarnianych produkcji mleka w kluczowych obszarach europejskich” finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (Nr umowy projektu: SUSAN/II/MILKEY/02/2020 z dnia 15.07.2020 r.). Głównym celem projektu MILKEY jest opracowanie wytycznych, umożliwiających prowadzenie zrównoważonej produkcji mlecznej w gospodarstwie rolnym, które w efekcie będą skutkować ograniczaniem emisji gazów cieplarnianych – GHG (skrót z ang. greenhouse gases).