Stop Smog

Program Stop Smog – pilotaż w Małopolsce

Odpowiedzią na problem zanieczyszczenia powietrza w Małopolsce ma być pilotażowy program „Stop Smog” – informuje Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (UMWM).

Program będzie związany z termomodernizacją domów jednorodzinnych oraz wymianą wysokoemisyjnych źródeł ciepła w domach mieszkańców dotkniętych ubóstwem energetycznym.

Najważniejsze założenia programu, podczas spotkania informacyjnego z przedstawicielami gmin z regionu, które borykają się z największym zanieczyszczeniem powietrza, przedstawił Tomasz Urynowicz, wicemarszałek województwa. Jak wskazuje UMWM, omówiono m.in. potrzeby gmin w zakresie ograniczania zanieczyszczenia powietrza. Tematem spotkania były też działania jakie podejmie Województwo Małopolskie w zakresie przygotowania wniosków oraz wsparcia finansowego podczas realizacji programu. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele: Suchej Beskidzkiej, Krakowa, Skawiny, Nowego Sącza, Niepołomic, Tuchowa, Wadowic, Proszowic i Zakopanego.

Termomodernizacja i wymiana ogrzewania w ramach pilotażu Stop Smog

Program Stop Smog to pilotażowy program termomodernizacji jednorodzinnych budynków mieszkalnych i wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła. Ma być wsparciem dla ludzi, którzy nie są w stanie finansowo podołać kosztom ocieplania swoich budynków – powiedział podczas spotkania wicemarszałek Urynowicz.

Program będzie realizowany na podstawie nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw. Prezydent RP podpisał ją 20 grudnia 2018 r.

Budżet pilotażowego programu na lata 2019-2024 wyniesie ok. 1,2 mld zł. Jak zaznacza UMWM, dofinansowaniem zostanie objęta wymiana wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania na urządzenia spełniające standardy emisji zanieczyszczeń. Dofinansowanie może objąć także podłączenie do sieci ciepłowniczej bądź gazowej. Wszystko to przy jednoczesnej termomodernizacji budynku.

Program zakłada, że jego beneficjenci otrzymają do 90% dofinansowania kosztów wymiany źródła ciepła i termomodernizacji. Natomiast w przypadku najuboższych mieszkańców, którzy nie są w stanie partycypować w kosztach inwestycji wysokość dofinansowania może wynieść 100%.

Według informacji podanej przez urząd marszałkowski, w pierwszej kolejności wsparcie skierowane zostanie do miejscowości, które znajdują się na liście najbardziej zanieczyszczonych miast europejskich. W przypadku miejscowości liczących do 100 tys. mieszkańców wkład własny powinien wynieść 30% kosztów. Natomiast w przypadku większych miast – powyżej 30% kosztów. Pozostała część inwestycji (tj. do 70% kosztów przedsięwzięć niskoemisyjnych) zostanie sfinansowana ze środków pochodzących z budżetu państwa m.in. z części wpływów z tzw. opłaty recyklingowej – informuje UMWM. Środki Funduszu Termomodernizacji i Remontów na realizację przedsięwzięć wypłacane będą bezpośrednio gminom, które będą zawierać z mieszkańcami umowy o realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych.

By ubiegać się o środki dostępne w ramach Programu „Stop Smog”, gminy będą musiały złożyć wnioski, które oparte mają być na opracowanych wcześniej gminnych planach niskoemisyjnych.

Urząd marszałkowski podał także, że ustawa określa maksymalny średni koszt realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego w jednym budynku mieszkalnym na poziomie 53 tys. zł.

Na podstawie www.malopolska.pl

fot. sozosfera.pl

reklama

 

reklama