Proekologiczne źródła ciepła

Proekologiczne źródła ciepła z unijnym wsparciem

Ponad 789 tys. zł otrzymają gminy Słupsk, Dębnica Kaszubska i Damnica na wprowadzenie proekologicznych i tańszych źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej – poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego (UMWP). Realizacja inwestycji będzie możliwa dzięki środkom unijnym, a prace mają potrwać do końca grudnia 2021 r.

Będą proekologiczne źródła ciepła w gminach Słups, Dębnica Kaszubska i Damnica

28 sierpnia br. Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego podpisał umowę na dofinansowanie projektu modernizacji instalacji centralnego ogrzewania i centralnej wody użytkowej w 13 obiektach użyteczności publicznej w gminach Słupsk, Dębnica Kaszubska i Damnica.

Modernizacja źródeł ciepła będzie polegać na wymianie węglowych kotłów grzewczych i zainstalowaniu w ich miejsce kotłów gazowych oraz kotłów na biomasę. Dzięki temu zmniejszyć się ma emisja do atmosfery dwutlenku węgla i innych szkodliwych substancji.

Zgodnie z umową gmina Słupsk pełnić będzie funkcję lidera projektu, natomiast gminom Dębnica Kaszubska oraz Damnica – przypadła rola partnerów, którzy będą współuczestniczyć w realizacji przedsięwzięcia.

Jak podaje UMWP, inwestycja ma być gotowa do końca grudnia 2021 r. Wartość projektu wynosi ponad 789 tys. zł, z czego prawie 666 tys. zł to dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Umowa z gminą Słupsk jest pierwszą z umów, które w najbliższym czasie zostaną podpisane na realizację projektów dotyczących modernizacji systemów ciepłowniczych i źródeł ciepła. Dotację unijną z programu regionalnego na ten cel otrzymało sześć podmiotów. Łączna wartość tych projektów to prawie 17 milionów złotych – zaznacza marszałek Struk.

Na podstawie pomorskie.eu

fot. sozosfera.pl

 

reklama