Preparatem w smog

Preparatem w smog

W gminie Jasienica (woj. śląskie, pow. bielski) testowane jest rozwiązanie mające ograniczyć emisję do powietrza zanieczyszczeń powstających w wyniku spalania węgla w celu ogrzewania domów.

Preparatem w smog – testowane rozwiązanie w Jasienicy

Testowanym rozwiązaniem jest zastosowanie preparatu o nazwie sorbent ER-1. – Pierwsze prezentacje wyglądają zachęcająco, warto więc w praktyce przetestować działanie preparatu – powiedział Janusz Pierzyna, wójt gminy.

Jak wskazuje Urząd Gminy Jasienica (UG), preparat można stosować w domowych piecach węglowych jako dodatek do paliwa, który pozwala na zminimalizowanie smogu. To kompozycja naturalnych minerałów, która umożliwia dopalanie węgla w palenisku, powodując w ten sposób redukcję ilości sadzy w kominie. Według informacji UG, sorbent podwyższa temperaturę spalania, co zwiększa jego efektywność o jedną trzecią, a tym samym daje oszczędność opału. Przede wszystkim jednak wyższa temperatura spalania w efekcie ogranicza wydzielanie dymu, pyłów i szeregu szkodliwych substancji. Dodatkowo, wchodząc w reakcję sorbent eliminuje szkodliwe oddziaływanie na ekrany wodne kotła i inne metalowe urządzenia, przedłużając ich trwałość. Preparat ma też redukować tlenki siarki, azotu, a także metale ciężkie, w tym rtęć, a poprzez wprowadzenie do procesu spalania odczynu alkalicznego (zasadowego) powodować korzystne zobojętnienie spalin.

Jak można przeczytać na stronie internetowej gminy, preparat jest wieloskładnikowym produktem wytworzonym na bazie rodzimych kruszyw, glinki kaolinowej i węglanu wapnia, a także naturalnych związków torfu na bazie związków kompleksowych węgla, wodoru i tlenu. Zastosowanie preparatu sprowadza się do wymieszania go z opałem w proporcji 2 do 100, czyli do 1 tony opału dodaje się 20 kg sorbentu.

Preparatem w smog – próbki dostępne u sołtysów

Dystrybutor zgodził się dostarczyć bezpłatne próbki do naszej gminy, zamierzamy poprzez sołtysów rozdać je w sołectwach, zwłaszcza tym mieszkańcom, którzy posiadają stare kotły, i wypróbować – zaznaczył wójt. Preparat zostanie przetestowany również w kotłowniach strażnic Ochotniczej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu Dolnym i Górnym. – To dwa ostatnie już komunalne budynki użyteczności publicznej w naszej gminie, które jeszcze mają ogrzewanie węglowe, w pozostałych ogrzewanie zmieniliśmy na ekologiczne – wyjaśnia Pierzyna. Próbki sorbentu będą do odbioru u sołtysów – dodaje UG.

Na podstawie jasienica.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

 

reklama