Poznań przystąpił do programu

Poznań przystąpił do programu „Czyste Powietrze”

Poznań przystąpił do programu „Czyste Powietrze” – poinformował Urząd Miasta Poznania (UM). W czwartek 11. lutego, Bartosz Guss, zastępca prezydenta Poznania i Jolanta Ratajczak, prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (WFOŚiGW) podpisali porozumienie w tej sprawie. Dzięki temu poznaniacy będą mogli otrzymać dofinansowanie na wymianę pieca i termomodernizację budynku. Równolegle kontynuowany będzie miejski program dotacyjny Kawka Bis – zaznacza UM.

Poznań przystąpił do programu „Czyste Powietrze”, bo walka o czyste powietrze to jedno z najważniejszych wyzwań

Walka o czyste powietrze to jedno z najważniejszych wyzwań, przed którym dzisiaj stoimy. W Poznaniu staramy się na wiele sposobów przeciwdziałać niepokojącemu zjawisku, jakim jest smog. Podejmujemy istotne działania i cały czas jesteśmy otwarci na nowe pomysły. Program „Czyste Powietrze” to przykład tego, jak w temacie ochrony środowiska można współdziałać na poziomie rządowym i samorządowym. Bardzo cieszymy się, że przystąpiliśmy do tej inicjatywy – powiedział Bartosz Guss.

Gród Przemysława przystąpił do programu „Czyste Powietrze” – kilka słów o programie

Przy okazji UM przypomina, że rządowy program „Czyste Powietrze” wystartował we wrześniu 2018 r., a jego realizacja jest planowana do 2029 r. To inicjatywa ogólnopolska, a w jej realizację zaangażowane są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska z poszczególnych regionów. Celem programu jest ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji, które są efektem ogrzewania domów jednorodzinnych słabej jakości paliwem, w przestarzałych piecach. W ramach „Czystego Powietrza” poznaniacy mogą otrzymać dofinansowanie na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i na zastąpienie ich nowoczesnymi rozwiązaniami, spełniającymi najwyższe normy. Dodatkowo dotacja obejmuje przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Z dofinansowania w ramach programu „Czyste Powietrze” mogą skorzystać osoby fizyczne, będące właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych wydzielonych w takich budynkach (warunkiem jest wyodrębniona księga wieczysta) – dodaje UM.

Program dzieli beneficjentów na dwie grupy. Z podstawowego poziomu dofinansowania (na poziomie 30-50%) mogą skorzystać wnioskodawcy, których dochód nie przekracza 100 tys. zł. Z kolei w przypadku podwyższonego poziomu dofinansowania (od 50 do 75%) warunkiem jest spełnienie kryterium dochodowego, uwzględniającego przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego – w gospodarstwie wieloosobowym nie może on przekroczyć 1400 zł na osobę, a w gospodarstwie jednoosobowym – 1960 zł.

Poznań przystąpił do programu „Czyste Powietrze”, ale realizuje również program Kawka Bis

Magistrat podkreśla przy tym, że równolegle kontynuowany będzie miejski program dotacyjny Kawka Bis, który jest adresowany do wszystkich poznaniaków, w tym osób zamieszkujących w budynkach wielorodzinnych, które nie są ujęte w programie „Czyste Powietrze”.

Podjęte działania sprawią, że mieszkańcy, chcący zmienić sposób ogrzewania w swoich domach, będą mogli korzystać z różnych możliwości finansowych przy realizowaniu inwestycji. Celem Miasta jest stworzenie poznaniakom dogodnych dla nich warunków skorzystania z programu „Czyste Powietrze” lub Kawka Bis, w zależności od zakresu planowanej modernizacji oraz możliwości uzyskania bardziej korzystnego dofinansowania. Należy zaznaczyć, że przy realizacji programu „Czyste Powietrze” Miasto Poznań występuje w roli wsparcia dla wnioskodawców, ale nie przyznaje dotacji. Samo dofinansowanie jest przyznawane i wypłacane przez WFOŚiGW w Poznaniu – wyjaśniała Magdalena Żmuda, dyrektorka Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska UM.

Na podstawie www.poznan.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

 

reklama