w sprawie nieuczciwych praktyk

Pozew w sprawie nieuczciwych praktyk z „ekogroszkiem” w tle

Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi poinformowała, że złożony został pozew w sprawie nieuczciwych praktyk rynkowych stosowanych przez producentów i dystrybutorów „ekogroszku”.

W sprawie nieuczciwych praktyk rynkowych – wezwanie do zaniechania stosowania przedrostka „eko”

Jak podaje ClientEarth, pozew przeciwko jednemu z wiodących na polskim rynku przedsiębiorstw sprzedających węgiel do ogrzewania gospodarstw indywidualnych typu „ekogroszek”, w imieniu Fundacji, złożyła 26 kwietnia Kancelaria Rö Radwan-Röhrenschef Petruczenko Tokarzewska.

W pozwie Fundacja wezwała firmę do zaniechania nieuczciwej praktyki rynkowej polegającej na sprzedaży nieekologicznego opałowego produktu węglowego pod nazwą zawierającą przedrostek „eko” oraz o zaprzestanie wprowadzających w błąd działań promocyjnych, które mogą sugerować, iż spalanie węgla może być przyjazne dla środowiska. W opinii ClientEarth jest to przykład greenwashingu, czyli nieuczciwej praktyki rynkowej, która w nieuzasadniony sposób kreuje ekologiczny wizerunek produktu lub firmy wprowadzając tym samym odbiorców w błąd.

„Mylne przekonanie o rzekomej ekologiczności produktu” i pozew w sprawie nieuczciwych praktyk

W złożonym w Sądzie Okręgowym w Warszawie pozwie Fundacja argumentuje, iż produkt węglowy „ekogroszek” „sprzedawany jest w opakowaniach, które mogą powodować u konsumentów mylne przekonanie o rzekomej ekologiczności tego produktu. Chodzi tu o grafiki zawierające kolor zielony, motywy przyrodnicze, a także przekazy marketingowe sugerujące ekologiczny charakter sprzedawanego produktu”.

Nasza Fundacja od lat wskazuje na szkodliwe dla zdrowia Polek i Polaków skutki spalania węgla. Według raportu Europejskiej Agencji Środowiska z 2020 roku pył zawieszony, którego istotnym źródłem jest spalanie węgla w domowych piecach, powoduje liczne choroby, a także przyczynia się do 46 tys. przedwczesnych zgonów w naszym kraju. Źródłem tych szkodliwych pyłów jest także węgiel reklamowany jako ekologiczny – tłumaczy Kamila Drzewicka, radczyni prawna z Fundacji ClientEarth.

Pozew w sprawie nieuczciwych praktyk – by wyeliminować greenwashing

Od stycznia publikujemy liczne dowody na to, że węgiel – nawet ten z przedrostkiem „eko” – nie jest czystym paliwem, a w związku z tym nazywanie go ekologicznym jest nieuprawione. Dziś robimy następny krok i składamy pozew, który – w co wierzymy – przyczyni się do wyeliminowania praktyki greenwashingu wśród producentów i dystrybutorów węgla – dodaje mec. Drzewicka.

Fundacja podkreśla, że opierając się na przepisach Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym domaga się od pozwanego zmiany nazwy sprzedawanych produktów na niezawierającą odniesień do ekologii, zaprzestania nieuczciwych praktyk rynkowych, w tym zmiany opakowań sprzedawanego produktu. Ponadto ClientEarth domaga się publikacji oświadczenia w ogólnopolskim dzienniku, w którym firma przyzna się do stosowania nieuczciwej praktyki greenwashingu, a także zapłaty 1500 zł na rzecz Białowieskiego Parku Narodowego.

Materiał dowodowy zebrany przez Fundację ClientEarth daje solidne podstawy prawne do tego, aby w oparciu o przepisy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym wystąpić na drodze sądowej z żądaniem większej ochrony praw konsumenckich – dodaje Marina Skarbek-Kozietulska, adwokatka i wspólniczka w kancelarii Rö, która reprezentuje Fundację ClientEarth w ramach współpracy pro bono.

Pozew w sprawie nieuczciwych praktyk częścią kampanii społecznej

Fundacja podkreśla, że złożony pozew jest częścią rozpoczętej w styczniu br. kampanii społecznej pn. „Czysty węgiel nie istnieje”, która ma na celu trwałe i systemowe wyeliminowanie szkodliwego greenwashingu z branży węglowej. Na początku roku ClientEarth zaapelował do producentów i dystrybutorów węgla typu „ekogroszek” o zaprzestanie stosowania tej nazwy. Z kolei w lutym Fundacja opublikowała wyniki badania opinii publicznej, z którego wynika, że blisko połowa (46%) osób korzystających z „ekogroszku” postrzega ten produkt jako proekologiczny. Kilka tygodni później Fundacja opublikowała wyniki analizy naukowej przeprowadzonej na jej zlecenie przez naukowców z Politechniki Warszawskiej. Według Fundacji wynika z niej, że „ekogroszki” emitują znaczne ilości pyłów (nawet czterdziestokrotnie więcej niż dopuszcza norma). W marcu organizacja złożyła formalne zawiadomienie do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o podejrzeniu stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów korzystających z węgla typu „ekogroszek”. Jednak – jak zaznacza organizacja – UOKiK odmówił wszczęcia postępowania.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

 

reklama

reklama

partner merytoryczny

reklama