Zeroemisyjny tabor autobusowy

Powstanie spółki komunikacyjnej i zeroemisyjny tabor autobusowy, czyli komunikacyjna transformacja w Rybniku

Rybnik stawia na proekologiczny i dostosowany do potrzeb pasażerów transport zbiorowy. W planach miasta jest powstanie spółki komunikacyjnej i zeroemisyjny tabor autobusowy – podał Urząd Miasta Rybnika (UM).

Przekształcenia organizacyjno-własnościowe i zeroemisyjny tabor autobusowy

Aby rozwijać transport publiczny, Rybnik chce dokonać przekształceń organizacyjno-własnościowych, które polegać będą na utworzeniu komunikacyjnej spółki miejskiej. – Miasto jest na etapie przygotowania odpowiednich dokumentów, które pozwolą na utworzenie spółki. W budżecie na 2022 rok przeznaczono 5 mln zł na kapitał zakładowy spółki, co ma pozwolić na utworzenie infrastruktury do obsługi pojazdów. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta zarezerwowano środki na zakup taboru oraz stworzenie zaplecza techniczno-administracyjnego. Środki te pozwolą na samodzielne funkcjonowanie spółki od początku kwietnia 2022 r., jako podmiotu spełniającego określone zadania, które do tej pory były wykonywane przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku – tłumaczy Piotr Kuczera, prezydent Rybnika.

Efektem ma być wzrost jakości usług oraz elastyczność w działaniu

Idea powstania miejskiej spółki komunikacyjnej związana jest z faktem, że formy organizacyjne przewidziane przepisami prawa handlowego są lepiej dostosowane do funkcjonowania w rzeczywistości gospodarczej niż struktury administracyjne – zaznacza UM.

Konieczne będzie dokonanie odpowiednich zmian na bazie majątku Zarządu Transportu Zbiorowego, którego większość zadań przejmie spółka. Formalnie organizatorem transportu pozostanie niewielka komórka w urzędzie miasta. Działanie takie, będące swoistym „rozparcelowaniem” działalności ZTZ w Rybniku, inspirowane jest dokonanym w ramach przygotowań do tego projektu przeglądem dobrych praktyk, połączonym z wizytami studyjnymi w kilku miastach – wskazuje Łukasz Kosobucki, dyrektor rybnickiego Zarządu Transportu Zbiorowego (ZTZ).

Po swoim powstaniu spółka będzie dążyła do stopniowego przejęcia ok. 50% wolumenu przewozów na lokalnym rynku. Będzie również świadczyła dodatkowe usługi, jak dbanie o infrastrukturę przystankową. W drugim etapie funkcjonowania spółki planowane jest rozpoczęcie działalności przewozowej – tłumaczy UM.

Szansa na dotacje na zeroemisyjny tabor autobusowy

Powstanie miejskiej spółki komunikacyjnej pozwala ubiegać się o dotacje na autobusy elektryczne bądź wodorowe – wskazuje magistrat. –  Miasto w jak największym stopniu chce pozyskać tabor w ramach dofinansowań do pojazdów zeroemisyjnych. Około 20% taboru spółka zakupi ze środków własnych w formie leasingu. Planujemy eksploatację taboru hybrydowego, wodorowego i elektrycznego – zaznacza prezydent Kuczera.

W grudniu 2021 r. Miasto złożyło wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) na dotację do zakupu dwudziestu 12-metrowych autobusów wodorowych, w ramach programu priorytetowego „Zeroemisyjny transport Zielony transport publiczny” – dodaje UM.

Chodzi o 20 zeroemisyjnych pojazdów wodorowych, zasilanych z ogniw paliwowych. Wniosek dotyczy też budowy infrastruktury dodatkowej, wykorzystywanej wyłącznie do obsługi i prawidłowego użytkowania tych autobusów czyli budowy stacji tankowania wodoru – wyjaśnia dyrektor Kosobucki.

Harmonogram realizacji zakłada rozpoczęcie projektu 1 lipca 2023 r. (poniesienie pierwszego wydatku kwalifikowanego) oraz jego zakończenie w październiku 2023 r. Część związana z budową stacji wodorowej planowana jest na okres I – III kwartał 2023 r., po uzyskaniu wszystkich niezbędnych decyzji. Szacowany czas na dostawy taboru autobusowego to II-III kwartał 2023 r. – po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, które w stopniu zaawansowanym jest już przygotowane – wskazuje UM.

Zeroemisyjny tabor autobusowy przyniesie określone efekty ekologiczne

Powstanie spółki komunikacyjnej i związane z tym unowocześnienie miejskiego taboru autobusowego to podniesienie jakości lokalnej i regionalnej obsługi transportowej. Zwiększenie udziału proekologicznego taboru autobusowego w przewozach pozwoli osiągnąć efekty ekologiczne w postaci zmniejszenia emisji CO2, ograniczenia emisji tlenków azotu i pyłów PM10 – zaznacza magistrat. – Chodzi także o lepsze wykorzystanie potencjału transportu zbiorowego jako narzędzia wspierającego mobilność mieszkańców. Dostosowanie taboru autobusowego do realizacji wysokiej jakości przewozów pasażerskich podniesie atrakcyjność komunikacji zbiorowej w stosunku do alternatywnych form przemieszczania – podsumowuje prezydent Rybnika.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

reklama

reklama

 

partner merytoryczny