sieć dróg rowerowych

Powiększy się sieć dróg rowerowych

O ponad 3,5 km powiększy się sieć dróg rowerowych w gminie Tychowo. Do końca 2023 roku ma powstać trasa prowadząca z Tychowa do Borzysławia, wzdłuż drogi wojewódzkiej (DW) nr 169. To – jak wskazuje Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego (UMWZ) – inwestycja za 5,4 mln zł. Unijne wsparcie, które UMWZ przekazał z puli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (RPO), wynosi ponad 2 mln zł. Umowę w tej sprawie podpisali Tomasz Sobieraj, wicemarszałek województwa i Robert Falana, burmistrz Tychowa.

Powiększy się sieć dróg rowerowych w gminie Tychowo

Jak podaje UMWZ, droga dla rowerzystów i chodnik zostaną zbudowane przy drodze wojewódzkiej nr 169, z centrum Tychowa na zachód, do wsi Borzysław. – To będzie wygodne, bezpieczne połączenie dwóch miejscowości. Zaprojektowane z myślą i o rowerzystach, i o pieszych. Rozbudowując infrastrukturę rowerową na Pomorzu Zachodnim, realizujemy nie tylko duże projekty związane z głównymi trasami w regionie. Wspieramy również inwestycje lokalne, ważne dla danej gminy, oczekiwane przez mieszkańców – podkreśla wicemarszałek Sobieraj.

Ścieżka rowerowa Tychowo – Borzysław ma powstać do końca 2023 r. Inwestycja jest na etapie przygotowania przetargu – wskazuje UMWZ i dodaje, że po wyłonieniu wykonawcy ekipy budowlane przystąpią do przebudowy 3,5-kilometowego odcinka DW 169. Projekt przewiduje wykonanie nie tylko nowoczesnego ciągu pieszo-rowerowego, ale również zjazdów, przepustów i oświetlenia. Powstanie też kładka nad rzeką Liśnicą.

Umowa, którą podpisali wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego i burmistrz Tychowa zagwarantowała unijne dofinansowanie inwestycji. Całkowity koszt projektu to niemal 5,4 mln zł. Wsparcie, które urząd marszałkowskie przekaże z puli RPO, to ponad 2,15 mln zł.

Inwestycja w sieć dróg rowerowych wpisuje się w gospodarkę niskoemisyjną

Jak zaznacza UMWZ, projekt, w efekcie realizacji którego powiększy się sieć dróg rowerowych wpisuje się w założenia 2 osi Priorytetowej RPO pn. „Gospodarka niskoemisyjna”, działanie 2.3 „Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego.

Przy okazji UMWZ dodaje, że to kolejna inwestycja rowerowa w gminie Tychowo z udziałem eurofunduszy. W 2017 r. samorząd województwa przyznał ponad 800 tys. zł na budowę drogi pieszo-rowerowej z centrum Tychowa, od skrzyżowania z ul. Białogardzką i wzdłuż ul. Dworcowej, do ul. Kolejowej prowadzącej do dworca.

Na podstawie www.wzp.pl

fot. UMWZ [Tomasz Sobieraj, wicemarszałek województwa (w środku), Robert Falana, burmistrz Tychowa i Żaneta Zienkiewicz-Osiecka, skarbnik gminy

Partner Portalu