Porozumienie Burmistrzów

Porozumienie Burmistrzów – ponownie z Bielsko-Białą

W ciągu pięciu lat z zasobów miejskich znikną wszystkie kopciuchy. To najważniejszy efekt uchwały o przystąpieniu do inicjatywy, jaką jest Porozumienie Burmistrzów, którą radni podjęli na sesji 22 września – poinformował Urząd Miejski w Bielsku-Białej (UM).

Porozumienie Burmistrzów – pierwszy krok w ambitnym planie

Przy okazji magistrat przypomina, że Porozumienie Burmistrzów to oddolna inicjatywa gmin z całej Europy, które zdecydowały się wesprzeć osiągnięcie celów polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej (UE) poprzez realizację jej postulatów na swoim terenie. – Uczyniliśmy pierwszy krok w ambitnym planie, który będzie kosztował, jednak te nakłady warto ponieść. Ta uchwała to prawdziwa ekologiczna petarda z opóźnionym zapłonem. Uważam, że powinniśmy się skupić na zasobach miasta i naszym obowiązkiem, jako samorządu, jest zlikwidowanie do 2025 roku wszystkich kopciuchów znajdujących się w zasobach miasta. Jest to najambitniejszy z programów, jaki został podjęty przez władze samorządowe w Polsce. Uważam, że wszystkie tego typu inicjatywy warte są wsparcia, gdyż idą naprzeciw oczekiwaniom społecznym – powiedział Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej.

Porozumienie Burmistrzów – inicjatywa, która pomorze w zdobyciu dodatkowych środków

Jak wskazuje UM, z przystąpienia do porozumienia wynika konieczność opracowania nowej strategii, która będzie podstawą zdobywania przez miasto różnego rodzaju środków. Udział w pierwszym Porozumieniu Burmistrzów (Bielsko-Biała przystąpiło do niego w 2009 r.) oraz opracowanie wynikających z niego planów działań pozwoliły m.in. na przeprowadzenie termomodernizacji budynków należących do spółdzielni mieszkaniowych. – Termomodernizacja bloków, w których mieszkają tysiące ludzi, nie byłaby możliwa bez tych dokumentów, to dzięki nim mogliśmy aplikować o środki unijne – przypomniał prezydent Klimaszewski i dodał: – Patrząc na wszystkie działania podejmowane przez miasto od 1997 roku, możemy stwierdzić, że jesteśmy w połowie drogi. Teraz w przeciągu 5 lat chcemy wykonać drugą połowę działań. Dzięki temu będziemy oddychać czystszym powietrzem i dłużej będziemy cieszyć się dobrym zdrowiem. Wiemy przecież, jakie są statystyki i ile chorób rocznie jest spowodowanych zanieczyszczeniem powietrza. Nie zrobimy tego sami, dlatego zbudowaliśmy całą koalicję na rzecz klimatu. Chodzi nie tylko o nasze zdrowie, ale również o życie i zdrowie następnych pokoleń.

Gminy tworzące Porozumienie Burmistrzów dążą do redukcji emisji

Przystępujące do porozumienia gminy dążą do redukcji emisji CO2 o co najmniej 40% do 2030 r., a w swoich planach działań zakładają ograniczenie zużycia energii, uwzględniając konieczną adaptację do zmian klimatu – zaznacza bielski magistrat. Nowe porozumienie wyszło poza granice Europy, gdyż przystąpiły do niego samorządy lokalne z całego świata. Obecnie inicjatywa pn. Porozumienie Burmistrzów zrzesza 10402 samorządy. Ta ogólnoświatowa mobilizacja, każdego miesiąca obejmująca nowych członków, dowodzi coraz głębszej świadomości samorządów, że to właśnie wspólne działania w ściśle ukierunkowanej strategii klimatyczno-energetycznej przyniosą zauważalne i pożądane przez środowisko naturalne rezultaty – przekonuje UM.

Jakie korzyścią daje nowe Porozumienie Burmistrzów?

Magistrat zwraca uwagę, że z przystąpienia do nowego Porozumienia Burmistrzów wynikają korzyści lokalne, a należą do nich: zmniejszenie zużycia i kosztów energii na obszarze gminy; redukcje emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń powietrza na obszarze gminy; zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego gminy; zwiększenie odporności gminy na zmiany klimatu; nowe miejsca pracy, dobry wizerunek miasta jako przyjaznego mieszkańcom i klimatowi; wysoka wiarygodność zobowiązań i działań, dzięki systemowi monitoringu i weryfikacji postępów, a także oparciu planu na szczegółowej analizie sytuacji wyjściowej. Według UM, porozumienie oznacza także wsparcie dla sygnatariuszy ze strony Biura Porozumienia Burmistrzów i krajowych organizacji wspierających, a ponadto oznacza lepszy dostęp do źródeł finansowania oraz przynależność do grona światowych liderów w zakresie ochrony i adaptacji do zmian klimatu.

Na podstawie ms.bielsko-biala.pl

fot. Paweł Sowa/UM Bielsko-Biała

reklama

 

partner merytoryczny

reklama