Poprawić stan powietrza w regionie

Poprawić stan powietrza w regionie świętokrzyskim – wideokonferencja

Wideokonferencja pt. „Jak skutecznie wdrażać realizację Programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego i uchwałę antysmogową?” przybliżyła samorządowcom obowiązujące od 24 lipca 2020 r. akty prawa miejscowego, których wprowadzanie ma poprawić stan powietrza w regionie i doprowadzić do tego, aby mieszkańcy żyli w czystym województwie świętokrzyskim – zaznaczył Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego (UMWŚ).

Akty prawa miejscowego mają poprawić stan powietrza w regionie

W spotkaniu uczestniczyli m.in. Andrzej Bętkowski, marszałek województwa, Marek Jońca, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Andrzej Pruś, przewodniczący Sejmiku, Ireneusz Zyska, pełnomocnik rządu ds. odnawialnych źródeł energii, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, a także Bartłomiej Orzeł, pełnomocnik prezesa rady ministrów ds. czystego powietrza i Zbigniew Koniusz, wojewoda świętokrzyski.

Dyskutowaliśmy o obowiązujących od dnia 24 lipca 2020 r. na terenie województwa świętokrzyskiego aktach prawa miejscowego. Pozyskana dziś wiedza będzie pomocna i efektywnie wykorzystywana przez nas wszystkich. Jestem pewien, że jej ugruntowanie przyczyni się do większej ochrony powietrza w regionie – mówił marszałek województwa.

Poprawić stan powietrza w regionie
fot. UMWŚ

Przy okazji UMWŚ, przypomniał, że od dnia 24 lipca 2020 r. na terenie województwa obowiązują dwa akty prawa miejscowego – uchwała Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z planem działań krótkoterminowych” oraz w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa świętokrzyskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Narzędzia, które mają poprawić stan powietrza w regionie

W celu przybliżenia samorządowcom z terenu województwa obowiązków oraz zakazów zawartych w tych dwóch uchwałach, UMWŚ zorganizował wideokonferencję, podczas której poruszono ważne tematy dotyczące dostępnych narzędzi finansowych i organizacyjnych, które pozwolą na kontynuację realizacji działań naprawczych oraz monitoringowych.

Ze statystyk wynika jasno: smog powoduje, że każdego roku umiera ponad 40 tysięcy osób. Czyste powietrze i czyste świętokrzyskie to nasz cel. Rząd przeznacza 109 mld złotych na walkę ze smogiem i walkę o czyste powietrze. Jest czas, aby do 2029 roku te środki wydać na działania, które ograniczą emisję spalin. Aby to osiągnąć, ważna jest skuteczna współpraca z samorządowcami – mówił Marek Jońca, który podkreślił, że świadomość społeczeństwa na temat czystego i zdrowego środowiska jest coraz większa. – W naszym regionie jest do wymiany 160 tysięcy kotłów o niskiej sprawności, nieekologicznych. To duże przedsięwzięcie i dzisiejsza konferencja przybliża nas do tego celu – dodał.

Poprawić stan powietrza w regionie – nie tylko o programach „Czyste Powietrze” i „Stop Smog”

Na spotkaniu informację na temat programów „Czyste Powietrze” oraz „Stop Smog” przedstawił Ireneusz Zyska. O zadaniach, jakie spoczywają na jednostkach samorządu terytorialnego, wynikających z Programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego i uchwały antysmogowej mówiła natomiast Wioletta Czarnecka, dyrektor Departamentu Środowiska i Gospodarki Odpadami UMWŚ. Ze strategią finasowania działań naprawczych w ramach przyszłego okresu programowania uczestników wideospotkania zapoznał Jacek Sułek, dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju UMWŚ. Prelekcje wygłosili także przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Urzędu Miasta i Gminy Morawica i Świętokrzyskiego Funduszu Rozwoju.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne), fot. UMWŚ

 

reklama