Poprawa jakości powietrza

Poprawa jakości powietrza – działania rządu

W miniony poniedziałek odbyło się śniadanie prasowe, które było go poświęcone działaniom podejmowanym przez rząd na rzecz poprawy jakości powietrza. Z informacji, jaką uzyskaliśmy wynika, że podczas spotkania zaprezentowane zostały m.in. działania, jakie rząd zamierza podjąć w zakresie poprawy jakości powietrza.

Ma w tym pomóc realizacja programu pt. „Czyste Powietrze”. Zawiera on katalog działań, który – jak zastrzega strona rządowa – nie stanowi zamkniętej listy i będzie uzupełniany w zależności od pojawiających się potrzeb. Do tej pory ustalono trzy najważniejsze kategorie działań, które trzeba podjąć, by sytuacja zaczęła zmieniać się na lepsze. Są to zmiany w prawie, pakiet osłonowy dla osób najbardziej potrzebujących oraz działania świadomościowe.

Poprawa jakości powietrza – standardy jakości paliw

Jak podało Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT), w najbliższym czasie Rada Ministrów ma rozpatrzyć projekt nowelizacji ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Projekt ten zawiera regulacje dotyczące wprowadzenia świadectwa jakości paliw stałych, które dawać będą konsumentom informacje dotyczące poziomu kaloryczności i jakości kupowanych przez nich paliw stałych.

Przy okazji strona rządowa pochwaliła się, że jednym z punktów w obszarze legislacji, który udało się już zrealizować jest wprowadzenie norm emisyjnych dla kotłów na paliwo stałe. Przepisy dotyczą pieców opalanych drewnem i węglem, które ogrzewają domy Polaków. Obecnie nie można już produkować kotłów, które nie spełniają ścisłych kryteriów dotyczących ograniczenia emisji szkodliwych substancji. Jak zaznacza ministerstwo, od 1 lipca br. nie będzie też można wyprzedawać tych pieców, które zostały wyprodukowane przed zmianą przepisów.

Pakiet osłonowy dla potrzebujących

Rząd dostrzega problem braku lub niewłaściwej termomodernizacji budynków mieszkalnych jako jednej z głównych przyczyn fatalnej jakości powietrza w Polsce. Z raportu Instytutu Badań Strukturalnych wynika, że 12,2% mieszkańców Polski, czyli 4,6 mln osób, co stanowi ok. 1,3 mln gospodarstw domowych, żyje w ubóstwie energetycznym. Powoduje to, że osoby te nie mają jakichkolwiek szans na zgromadzenie środków materialnych niezbędnych dla przeprowadzenia termomodernizacji ich domostw.

Odpowiedzią na ten problem są prace analityczne nad uruchomieniem mechanizmu sfinansowania przez administrację publiczną (rządową i samorządową) całości kosztów termomodernizacji domów osób najbardziej potrzebujących. Testem dla tego mechanizmu ma być pilotaż, W którym weźmie udział kilka gmin wchodzących w skład 33 zlokalizowanych w Polsce miejscowości spośród grupy 50 miast z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem w Europie.

Aktualnie przygotowywany jest projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, która pozwoli uruchomić finansowanie termomodernizacji budynków jednorodzinnych należących do osób, których nie stać na dobrej jakości kocioł czy też ocieplenie domu. W ten sposób uruchomione zostaną środki finansowe przeznaczone na ten cel decyzją Premiera Mateusza Morawieckiego z listopada ubiegłego roku, które w kwocie 180 milionów złotych zaalokowane zostały do Funduszu Termomodernizacji i Remontów administrowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Jakość powietrza – podnieść świadomość

Działaniem komplementarnym dla wymienionych powyżej musi być – w opinii Rady Ministrów – podnoszenie świadomości społeczeństwa o zabójczym wpływie smogu na zdrowie i życie, a także informowanie o tym co najbardziej przyczynia się do powstawania smogu i jak można temu zapobiegać.

Na podstawie informacji nadesłanej przez MPiT

fot. sozosfera.pl

 

reklama