jakości powietrza

25 tys. przedwczesnych zgonów mniej – wszystko dzięki poprawie jakości powietrza

Z analizy Europejskiego Centrum Czystego Powietrza (ECCP) wynika, że poprawie jakości powietrza zawdzięczamy 25 tys. przedwczesnych zgonów mniej. Poinformował o tym Polski Alarm Smogowy (PAS). Analiza objęła mieszkańców województwa śląskiego, małopolskiego i mazowieckiego w latach 2018-2022.

Jak proces wymiany kopciuchów wpłynął na poprawę jakości powietrza

Jak podał PAS, w przeprowadzonej przez ECCP analizie sprawdzono wpływ spadku stężeń pyłu PM2.5 w latach 2018-2022 na poprawę zdrowia mieszkańców województw śląskiego, małopolskiego i mazowieckiego. W Polsce trwa proces likwidacji „kopciuchów” – chodzi o stare, nieefektywne kotły na paliwa stałe. Szacuje się, że liczba takich kotłów spadła o ok. 800 tys. sztuk. Sprawiło to, że zimowe powietrze nad Polską nieco się oczyściło. To z kolei wpłynęło na poprawę stanu zdrowia obywateli. Jak przekazał PAS, w ciągu pięciu lat poprawa jakości powietrza ocaliła życie aż 25 tys. osób. Uniknięto 5 900 przedwczesnych zgonów w Małopolsce, 6 723 na Mazowszu i 12 571 na Śląsku.

Walka ze smogiem ma swój głęboko ludzki wymiar. Z wielką radością czytałem ten raport, bo widać, że to o co walczymy zapewnia Polakom dłuższe i lepsze życie. Dla mnie wnioski z raportu są oczywiste, ale wciąż słyszymy głosy osób, a nawet instytucji podważających sens walki z zanieczyszczeniem powietrza. Uratowanie czyjegoś życia to jedno, ale dla budżetu państwa każdy pacjent, każda zaoszczędzona hospitalizacja to potężne oszczędności, które można przekierować na inne ważne działania zdrowotne. Walka ze smogiem to naprawdę dobry interes – skomentował Piotr Siergiej, rzecznik PAS.

Nasza analiza objęła trzy województwa. Stopniowa poprawa jakości powietrza dotyczy przecież całego kraju. Możemy z dużą dozą pewności przyjąć, że przez pięć analizowanych lat udało się uniknąć w całej Polsce nie 25 tysięcy zgonów, ale być może dwu, trzykrotnie więcej. Niemniej należy przypomnieć, że problem zanieczyszczeń powietrza nadal istnieje i dlatego w naszej analizie pokazujemy również jak wiele jeszcze pozostało do poprawy – powiedział Łukasz Adamkiewicz, prezes Fundacji ECCP.

Walka o czyste powietrze trwa

Walka o poprawę jakości powietrza jeszcze się nie zakończyła. Jak podkreśliło ECCP, dopóki Polska nie osiągnie nowych standardów czystego powietrza, obecny jego stan będzie powodować corocznie 2 255 przedwczesnych zgonów w województwie małopolskim, 2 735 w województwie mazowieckim i 4 611 w województwie śląskim. Na wynik analiz wpływa także wielkość populacji. Najwięcej działań zmierzających do poprawy jakości powietrza należy zrealizować w województwie śląskim. W gęsto zaludnionych miastach powietrze z badanych obszarów ma wciąż najgorsze parametry.

Badacze przeprowadzili analizę z wykorzystaniem metodyki oceny wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie populacji, stosowanej przez Światową Organizację Zdrowia. Obliczenia obejmowały wykonanie analiz w zakresie unikniętej umieralności oraz nagłych hospitalizacji z przyczyn kardiologicznych i pulmonologicznych. Naukowcy określili również, ile skutków zdrowotnych powoduje nadal nieosiągnięcie nowych standardów czystego powietrza.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu