Poprawa jakości powietrza w Małopolsce

Małopolskie samorządy zrobiły kolejny krok, którego rezultatem będzie poprawa jakości powietrza w regionie. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (WFOŚiGW) zawarł porozumienia z 25 gminami województwa. To gminy, które zdecydowały się pełnić funkcję operatorów programu „Czyste Powietrze” w pilotażu prowadzonym w Małopolsce. Poinformował o tym Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (UMWM).

Poprawa jakości powietrza to krok w kierunku zielonej przyszłości

Jak poinformował UMWM, porozumienia uroczyście podpisano 5 października br. W wydarzeniu uczestniczył m.in. Paweł Mirowski, zastępca prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Pełni on również funkcję pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. programu „Czyste Powietrze” i efektywności energetycznej budynków. W spotkaniu wzięli udział również Kazimierz Koprowski, prezes WFOŚiGW, i Józef Gawron, wicemarszałek województwa małopolskiego. 25 małopolskich gmin, które przystąpiły do podpisania porozumień, reprezentowali ich włodarze wraz z gminnymi skarbnikami. Urząd marszałkowski podkreślił przy tym, że rola gmin jako operatorów jest kluczowa dla sukcesu programu. To właśnie gminy są najbliżej mieszkańców i mogą skutecznie wspierać ich w procesie modernizacji nieruchomości w zakresie poprawy efektywności energetycznej.

– Uroczyste zawarcie porozumień to wyraz zaangażowania lokalnych samorządów we wspólny wysiłek mający na celu poprawę jakości powietrza. To także znaczący krok w realizacji programu „Czyste Powietrze” na terenie Małopolski – podkreślił Józef Gawron, wicemarszałek województwa małopolskiego.

Na czym polega pilotaż programu?

Urząd tłumaczy, że program „Czyste Powietrze” to inicjatywa, która została przyjęta z myślą o poprawie jakości powietrza w Polsce. Jednym z kluczowych elementów tego programu jest wsparcie finansowe dla właścicieli domów jednorodzinnych w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków. Pilotaż, który rozpoczyna się w Małopolsce, ma na celu przyśpieszenie proekologicznych działań realizowanych w ramach programu oraz zwiększenie ich efektywności.

Pilotaż zakłada stworzenie sieci operatorów, którzy pomogą mieszkańcom w efektywnej wymianie źródeł ciepła oraz termomodernizacji ich domów. Operatorzy będą pełnić rolę przewodników dla potencjalnych uczestników programu „Czyste Powietrze”. Mają przy tym kierować się zwłaszcza ku osobom o najniższych dochodach – zwrócił uwagę UMWM.

Zadania operatorów będą złożone. Obejmą m.in. identyfikację potencjalnych beneficjentów i pomoc w procesie wymiany starego pieca lub termomodernizacji domu. Złożą się na nie też wstępne oszacowanie kosztów inwestycji i wysokości dotacji. To także pomoc w wyborze urządzeń, materiałów i wykonawców oraz wsparcie w zawarciu umów z wykonawcami. Ponadto operatorzy będą pomagać w złożeniu wniosków o dotację i płatności (i ich ewentualnej poprawie) i zbieraniu powstałej dokumentacji. Będą również monitorować, czy realizacja prac przebiega zgodnie z warunkami programu „Czyste Powietrze”.

Z usług operatorów można skorzystać bezpłatnie

Jak podkreślił UMWM, usługi operatorów będą całkowicie nieodpłatne dla mieszkańców. Natomiast operatorom przysługiwać będzie wynagrodzenie za skuteczne działania. Płatność będzie zależna od liczby pozyskanych beneficjentów z grupy osób najuboższych, rodzaju przeprowadzonej inwestycji oraz pozytywnego jej rozliczenia.

Program pilotażowy został wypracowany we współpracy z przedstawicielami Ministerstwa Klimatu i Środowiska (MKiŚ), UMWM, WFOŚiGW i ekspertami Banku Światowego.

Na podstawie: malopolska.pl

fot. UMWM

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu