Pomiary zanieczyszczeń powietrza

Pomiary zanieczyszczeń powietrza i mandaty za spalanie odpadów

Miasto Częstochowa – po pilotażu w minionym sezonie grzewczym – w obecnym w większym stopniu korzysta z najnowszych technik pozwalających na skuteczną walkę ze smogiem – podkreśla Urząd Miasta Częstochowy (UM).

W grudniu ub.r. rozpoczęło się diagnozowanie jakości powietrza w kolejnych dzielnicach miasta. Badania są prowadzone w celu lokalizacji miejsc spalania odpadów lub niewłaściwych paliw. Takie bowiem postępowanie skutkuje nadmiernym zanieczyszczeniem powietrza i przyczynia się do powstawania smogu.

Pomiary zanieczyszczeń powietrza z wykorzystaniem samochodu elektrycznego i drona

W grudniu 2018 r. specjalistyczny Eko Patrol Głównego Instytutu Górnictwa (GIG) prowadził analizy w czasie sześciu dni, w warunkach atmosferycznych sprzyjających tego typu pomiarom. Serie badawczo-pomiarowe odbyły się w dzielnicach Stradom, Zawodzie i Wyczerpy. Eko Patrol GIG przeprowadził pomiar stężeń wskaźników jakości powietrza za pomocą aparatury zainstalowanej na samochodzie elektrycznym oraz umieszczonej na dronie. Pomiary dokonywane były w godzinach popołudniowych i wieczornych, na odcinku minimum 15 km zabudowy w każdej dzielnicy, na obszarze wskazanym przez Wydział Ochrony Środowiska UM. Dodatkowo przeprowadzany był oblot dronem w pobliżu źródeł nadmiernej emisji lub emisji wskazującej na spalanie odpadów. W kontroli uczestniczył również patrol Straży Miejskiej, który mógł przeprowadzić bezpośrednią kontrolę kotła grzewczego pod kątem spalania określonych paliw lub odpadów na posesji wskazanej przez aparaturę pomiarową.

Jak zaznacza częstochowski ratusz, w trakcie pomiarów badano stężenia pyłu zawieszonego PM 1, PM 2,5 i PM 10, chlorowodoru (HCl, którego obecność może wskazywać na spalanie odpadów z tworzyw sztucznych i gumy) oraz formaldehydu (CH2O, wskazującego na spalanie odpadów sklejek, płyt meblowych i płyt wiórowych oraz malowanego drewna).

Kontrole posesji bez pobłażania!

Podczas przeprowadzonych pomiarów wytypowano odcinki ulic lub konkretne posesje, gdzie powinny zostać przeprowadzone metodyczne kontrole bezpośrednie, realizowane przez Straż Miejską lub inspektorów Wydziału Ochrony Środowiska UM. Takie kontrole właśnie się rozpoczynają – zaznacza częstochowski ratusz. Ze względu na możliwość kontroli posesji przez Straż Miejską magistrat prosi mieszkańców o przygotowanie do okazania atestu/certyfikatu zakupionego paliwa stałego (węgla). W sytuacjach spornych dokument ten pozwoli przenieść ewentualną odpowiedzialność z mieszkańca na firmę dostarczającą paliwo.

Jednocześnie UM informuje, że Eko Patrol GIG z dronem wkrótce ponownie pojawi się na ulicach Częstochowy, w celu przeprowadzenia badań i pomiarów w kolejnych dzielnicach miasta. Przy tej okazji Wydział Ochrony Środowiska UM zapowiada, że nie będzie pobłażania dla osób spalających w kotłach grzewczych różnego rodzaju odpady. Proceder taki będzie karany wysokimi mandatami lub kierowaniem spraw do sądu.

Częstochowski UM dodaje, że mieszkańcy mają jeszcze możliwość wskazywania miejsc, które powinny zostać przebadane i zdiagnozowane za pomocą Eko Patrolu. Informacje można przesyłać pocztą elektroniczną na adres: osr@czestochowa.um.gov.pl, pod tytułem: „Miejsce do przebadania”.

Na podstawie www.czestochowa.pl

fot. UM Częstochowy

reklama

 

reklama