Pomiar emisji spalin

Pomiar emisji spalin w Krakowie

Urząd Miasta Krakowa (UM) poinformował, że od 10 czerwca br. w mieście wykonywane są pomiary rzeczywistej emisji spalin. Są one prowadzone metodą „remote sensing”, czyli przy wykorzystaniu metody teledetekcji.

Pomiary emisji odbywają się na Alejach Trzech Wieszczów i na ul. Księcia Józefa.

Pomiar emisji spalin – pierwsze takie badania w kraju

Jak wskazuje krakowski ratusz, tego rodzaju badania od kilku lat wykorzystywane są za granicą, m.in. w Zurychu i Londynie. Polegają one na pobieraniu próbek z rur wydechowych pojazdów.

Krakowski UM podkreśla, że zdecydował się na przeprowadzenie tego typu badań jako pierwszy magistrat w Polsce. Badania mają dostarczyć rzeczywistą wiedzę dotyczącą emisji spalin z pojazdów poruszających się na co dzień po mieście.

Mamy nadzieję uzyskać odpowiedź na pytanie, które grupy pojazdów emitują największe zanieczyszczenia. Z punktu widzenia Zarządu Transportu Publicznego szczególnie kładziemy nacisk na porównanie pojazdów transportu zbiorowego, tj. autobusów komunikacji miejskiej, autobusów komunikacji regularnej i autokarów, z samochodami osobowymi – zaznacza Łukasz Franek, dyrektor Zarządu Transportu Publicznego.

Jak podaje UM, aparatura pomiarowa będzie zapisywać szereg informacji. Do najważniejszych należy poziom stężeń określonych substancji. Chodzi o dwutlenek węgla, tlenek azotu, tlenek węgla, dwutlenek azotu, węglowodory oraz cząsteczki stałe PM.

Zakończenie części pomiarowej zamówienia planowane jest pod koniec czerwca. Po tym czasie wykonawca pomiarów przystąpi do opracowywania wyników.

Na podstawie krakow.pl

fot. Bogusław Świerzowski/krakow.pl

reklama

 

reklama