walczą ze smogiem

Podkrakowskie samorządy walczą ze smogiem

Razem można zrobić więcej – takie przekonanie podziela 14 podkrakowskich gmin, których działania dowodzą, że Kraków nie jest samotną wyspą w walce ze smogiem.

Przemawiają za tym liczby projektów i pieniądze, które w ich ramach wydawane są na polepszenie jakości powietrza w regionie –informuje Urząd Miasta Krakowa (UM).

Wokół Krakowa też walczą ze smogiem

Jak podaje UM, rok 2017 można nazwać przełomowym w walce podkrakowskich gmin o poprawę jakości powietrza. Rosnąca świadomość społeczna, duże środki finansowe, kampanie informacyjno-edukacyjne, wymiana wiedzy i doświadczeń osób zaangażowanych w likwidację niskiej emisji – to główne działania realizowane przez ościenne gminy na rzecz poprawy jakości powierza.

Do dyspozycji samorządów – na działania związane z ochroną powietrza – oddane zostały środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO). Samorządy mają w tym obszarze do wykorzystania ponad 42,5 mln zł z RPO.

Jak zaznacza krakowski magistrat, najwięcej pieniędzy na program wymiany kotłów i pieców przeznaczyć zamierza gmina Wieliczka. Pozyskała ona na ten cel 10 mln zł dofinansowania. Z kolei Zielonki na ograniczenie niskiej emisji chcą wydać ponad 6 mln zł.

Również Skawina, Zabierzów i Niepołomice realizują projekty poświęcone ograniczaniu niskiej emisji, o łącznej wartości blisko 11 mln zł z RPO, dokładając do tych funduszy również środki z własnych budżetów.

Miasto Kraków wraz z 14 sąsiadującymi gminami prowadzi kampanię, której celem jest uświadomienie mieszkańcom, że problem zanieczyszczonego powietrza dotyka nie tylko Krakowa, ale również miejscowości, które z nim sąsiadują. – Kampania antysmogowa skierowana do gmin ościennych jest wynikiem współpracy Krakowa ze Stowarzyszeniem Metropolia Krakowska. Zależy nam, aby mieli oni świadomość, że problem smogu dotyka nie tylko Krakowa, ale również miejscowości, które z nim sąsiadują, ponieważ jak wiemy, powietrze nie ma granic. Kampania ma uświadamiać, że wszyscy razem powinniśmy włączyć się do walki o czyste powietrze. Chcemy wzbudzić zainteresowanie problemem na gruncie lokalnym – zaznacza Rafał Perłowski, zastępca dyrektora Wydziału Promocji i Turystyki UM.

W komunikowaniu o tym, jak walczyć z zanieczyszczeniem powietrza pomóc mają materiały prasowe w gazetkach gminnych, branding autobusów podmiejskich, plakaty, spot kampanijny w telewizji regionalnej czy dedykowana internetowa strona www.wymienpiec.info. Powyższa strona będzie przekierowywać na strony poszczególnych gmin, do informacji dotyczących działań podejmowanych tam na rzecz ochrony powietrza.

Na podstawie krakow.pl

rys. UM Krakowa

 

reklama