Kontrole obejmą ochronę środowiska

Plany NIK na 2021 r. Kontrole obejmą ochronę środowiska

Najwyższa Izba Kontroli (NIK) poinformowała o planach kontroli na rozpoczęty niedawno rok. Obok szeregu innych ważnych dziedzin funkcjonowania państwa kontrole obejmą ochronę środowiska, w tym m.in. program „Czyste Powietrze”.

Kontrole obejmą ochronę środowiska w tym program „Czyste Powietrze”

Jak zaznacza NIK, „Ważnym obszarem zainteresowania Najwyższej Izby Kontroli jest szeroko rozumiana ekologia. Jednym z istotnych czynników wpływających na stan naszego środowiska jest użycie węgla w energetyce. Rząd realizuje obecnie program >>Czyste Powietrze<<. Jego głównym celem jest walka ze smogiem. Polega on na dopłatach do wymiany starych pieców oraz docieplenia domów jednorodzinnych”. Właśnie ten obszar będzie objęty kontrolą. Najwyższa Izba Kontroli zapowiada, że przeprowadzi audyt systemu dofinansowań oraz sposobu jego obsługi.

Kontrole obejmą ochronę środowiska – pod lupą część odnawialnych źródeł energii

W obszarze energetyki NIK zwraca też uwagę, że w 2018 r. rząd przyjął „Program dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce”. Jak zaznacza Izba, głównym celem Programu jest stworzenie warunków sprzyjających budowie rentownego, efektywnego i nowoczesnego sektora górnictwa węgla kamiennego, a także zapewnienie niezależności energetycznej Polski. Dlatego przedmiotem kontroli zapowiedzianej przez NIK będzie skuteczność i terminowość wdrażania tego programu.

Najwyższa Izba Kontroli zapowiada także, że sprawdzi też jak wykorzystywana jest energia wód termalnych do wytwarzania ciepła i jak wykorzystywana jest biomasa w produkcji energii oraz jak rozwija się morska energetyka wiatrowa.

Na podstawie www.nik.gov.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

 

reklama

partner merytoryczny

reklama

reklama