Pilotaż współpracy w „Czystym Powietrzu”

Pilotaż współpracy w „Czystym Powietrzu” podsumowany

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) podsumowuje w opracowanym raporcie (pdf 630 kB) pilotaż współpracy z samorządami przy programie „Czyste Powietrze”.

262 złożone wnioski o dofinansowanie w ramach rządowego programu „Czyste Powietrze” – to efekt zakończonego pilotażu NFOŚiGW, zrealizowanego z władzami gmin Zabierzów (Małopolska) i Wilkowice (Śląsk). Przez dwa miesiące przygotowano więcej wniosków niż mieszkańcy tych gmin złożyli samodzielnie w ciągu 1,5 roku (184). Najważniejszą korzyścią dla ludzi i środowiska będzie większa liczba zielonych kropek w obwarzanku Krakowa i na mapie Śląska.

To wielki wspólny sukces NFOŚiGW oraz wójtów Zabierzowa i Wilkowic. Kompleksowe wsparcie informacyjno-doradcze, setki rozmów z mieszkańcami, którzy zostali ukierunkowani na właściwy sposób walki ze smogiem w swojej gminnej społeczności i przede wszystkim zaangażowanie samorządów jako lokalnych ambasadorów „Czystego Powietrza” to gotowy przepis na efektywną wymianę kopciuchów i termomodernizację domów jednorodzinnych w całej Polsce – mówi Piotr Woźny, prezes Zarządu NFOŚiGW, komentując współpracę z samorządami dwóch gmin wiejskich usytuowanych na terenach o największym zanieczyszczeniu powietrza w Polsce.

NFOŚiGW podsumował pilotaż współpracy w „Czystym Powietrzu”

Dwumiesięczny pilotaż, był realizowany od 7 stycznia do 7 marca br. na podstawie umowy z firmą pomagającą przy wypełnieniu wniosków o dofinansowanie. Finansowane przez NFOŚiGW działania informacyjno-doradcze – kierowane do wszystkich mieszkańców Zabierzowa oraz Wilkowic zainteresowanych programem „Czyste Powietrze” – objęły: akcje promocyjne (ulotki, plakaty, strony www i media społecznościowe gmin, a także ogłoszenia parafialne na niedzielnych nabożeństwach), spotkania informacyjne z udziałem wójtów gmin i gminnych ekodoradców (blisko 1 tys. uczestników na czterech spotkaniach), dyżury konsultacyjne oraz doradztwo w indywidualnych domach (z porad ekspertów skorzystało ok. 900 osób).

Jak podaje NFOŚiGW, konsultanci programu „Czyste Powietrze” pomagali w wypełnianiu i składaniu wniosków do właściwych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska w Krakowie i Katowicach. 181 złożonych wniosków o dofinansowanie (70%) dotyczyło gminy Zabierzów a 81 (30%) gminy Wilkowice. Fundusz zaznacza przy tym, że Zabierzów jest dużo większą gminą (23 miejscowości, ponad 26 tys. mieszkańców i ponad 8 tys. nieruchomości) niż Wilkowice (trzy miejscowości, ponad 13 tys. mieszkańców i ponad 4 tys. nieruchomości), zatem stosunek złożonych wniosków jest adekwatny do wielkości tych dwóch gmin – tłumaczy NFOŚiGW.

Pilotaż współpracy w „Czystym Powietrzu” – rekomendacje podstawą optymalizacji

Fundusz zaznacza, że rekomendacje z pilotażu posłużą do optymalizacji udziału jednostek samorządu terytorialnego (JST) we wdrażaniu programu „Czyste Powietrze”. Prezes NFOŚiGW przypomina, że to właśnie samorządy są najbliżej swoich mieszkańców, znają ich potrzeby i trudności w uzyskaniu dofinansowania, ale trzeba połączyć siły JST z Narodowym i wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska, by podnosić świadomość lokalnych społeczności w zakresie dbania o jakość powietrza. To powinno przełożyć się na liczniejsze grono wnioskodawców o środki w programie.

Do tej pory do porozumienia w ramach współpracy przy realizacji programu „Czyste Powietrze” przystąpiło ponad 650 gmin w Polsce – dodaje NFOŚiGW.

Na podstawie informacji nadesłanej przez NFOŚiGW

fot. sozosfera.pl

reklama

 

reklama