Pierwsze elektrobusy w Szczecinie

Pierwsze elektrobusy zawitały do Szczecina. Flota miejskich autobusów powiększyła się tam o osiem nowych autobusów elektrycznych. O tym, że rozpoczęły się odbiory pojazdów, po zakończeniu których wyjadą one na szczecińskie linie poinformował Urząd Miasta Szczecin (UM). Magistrat zaznacza przy tym, że to pierwsze tak duże wdrożenie pojazdów zeroemisyjnych w tym mieście.

Czym charakteryzują się pierwsze elektrobusy w Szczecinie?

W ramach umowy zawartej z firmą Solaris Bus & Coach do Szczecina trafiły fabrycznie nowe, niskopodłogowe, przegubowe autobusy zeroemisyjne o napędzie elektrycznym. Pierwsze elektrobusy w Szczecinie charakteryzują się długością 18 m, możliwością przewozu 120 osób, systemem odzyskiwania energii podczas hamowania i jazdy z góry i wykorzystania jej do doładowywania magazynu energii. Posiadają one także możliwość ładowania złączem plug-in lub poprzez pantograf. Oświetlenie kabiny pasażerskiej wykonane jest w technologii LED. Ponadto w kabinie znajdują się ładowarki USB oraz system informacji dla pasażerów. W ramach zamówienia, dostawca będzie musiał przeszkolić kierowców oraz techników odpowiedzialnych za naprawy i obsługę autobusów – wylicza UM.

Koszt dostawy pojazdów wyniósł ponad 32,3 mln zł, a ich zakup objęty jest dofinansowaniem w ramach projektu pn. „Zakup bezemisyjnego taboru autobusowego wraz z infrastrukturą”. Wsparcie pochodzi z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (POIiŚ), z działania 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach. Wysokość dofinansowania to nieco ponad 20,4 mln zł.

Pierwsze elektrobusy w Szczecinie mogą wyjechać na ulice

Szczeciński magistrat tłumaczy, że zakup autobusów realizowany jest w ramach projektu, który trwać ma do końca grudnia tego roku. Jednak dzięki temu, że przetarg na zakup pojazdów przebiegł bez komplikacji i udało się sprawnie zawrzeć umowę z dostawcą i autobusy przyjechały do miasta już teraz, a nie w grudniu. Urzędnicy miejscy podkreślają, iż pomimo tego, że miasto pozostaje w okresie realizacji projektu POIiŚ, czyli w fazie inwestycyjnej, a nie eksploatacyjnej, to Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) wyraziło zgodę, aby autobusy wyjechały na ulice, pomimo, że projekt nie został jeszcze formalnie zakończony. Pozwala to na testy pojazdów do końca grudnia na liniach, które nie są jeszcze wyposażone w infrastrukturę ładowania i w takim zakresie autobusy te będą wykorzystywane od października po zakończeniu odbiorów i rejestracji. Od stycznia 2022 r. pojazdy trafią na linię 87 i tylko ją będą obsługiwać – dodaje UM.

Zapewnienie dostępności stacji ładowania umożliwiających ładowanie na mieście zaplanowano na grudzień i jest to zgodne z założeniami projektu. Stacje będą oddawane etapowo, a pierwszą z nich będzie stacja na Kołłątaja, a jej oddanie powinno umożliwić wyjazd autobusów na docelową trasę – zaznacza magistrat.

Będą kolejne „elektryki”, ale pogarszają się warunki dofinansowania

Przy okazji UM wskazuje, że w ramach drugiej umowy ten sam producent dostarczy do Szczecina kolejnych sześć autobusów o długości 12 m. Pojawią się one w Szczecinie w przyszłym roku, a koszt ich zakupu wynosi niespełna 16,7 mln zł brutto. Ten zakup dofinansowany jest w ramach tzw. programu Gepard.

Jednocześnie magistrat podkreśla, że z uwagi na nową politykę rządową w zakresie dofinansowania zakupu pojazdów zeroemisyjnych, realizacja kolejnych projektów zeroemisyjnych przez Szczecin stoi pod znakiem zapytania. Urząd tłumaczy, iż zmieniły się zasady współfinansowania takich zakupów przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) i wskazuje, że w uproszczeniu według nowych kryteriów, Szczecin może ubiegać się o dofinansowanie tylko na poziomie 20%, a nie jak do tej pory 80% w przypadku elektrobusów czy 90% w przypadku pojazdów wodorowych. Wynika to z tego, że stolica woj. zachodniopomorskiego jest miastem ze zbyt czystym powietrzem; z dużą liczbą ludności (większą niż 140 tys. mieszkańców); nie leżącym w obszarze inwestycyjnym Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w latach 2021–2027; a jednocześnie zbyt bogatym i niezagrożonym utratą funkcji społeczno-gospodarczych by móc ubiegać się o większy zakres wsparcia.

Zmiany zasad dyskryminujące Szczecin

Miejscy urzędnicy zwracają uwagę, że Szczecin z niekorzystnymi efektami powyższych zmian musi się już mierzyć. W styczniu br. Miasto złożyło bowiem wniosek do NFOŚiGW na zakup ośmiu autobusów przegubowych. Magistrat dodaje, że po złożeniu wniosku NFOŚiGW dokonał zmiany warunków programu, w wyniku czego Miasto mogło zmniejszyć zakres projektu albo zmniejszyć poziom dotacji do 20%. Żeby zachować względną opłacalność zakupu, Szczecin będzie mógł kupić tylko dwa nowe zeroemisyjne autobusy, a w kolejnym naborze Miasto będzie się mogło ubiegać o dofinansowanie na poziomie tylko 20%.

Opłacalność kolejnych zakupów pojazdów zeroemisyjnych będzie teraz przedmiotem analizy przez Miasto. Obecnie bowiem trudno ocenić możliwość pozyskania w najbliższych latach, innych środków europejskich o korzystniejszym poziomie dofinansowania na zakup zeroemisyjnego taboru. Magistrat podkreśla, iż obecnie obowiązujące rozwiązania przyjęte przez NFOŚiGW w zakresie poziomu wsparcia są dyskryminujące dla Szczecina.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. UM Szczecin

reklama

reklama

reklama

 

partner merytoryczny

reklama