Piece zamieniają na ciepło sieciowe

Piece zamieniają na ciepło sieciowe

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego (STBS) realizuje szereg inwestycji, które przyczyniają się do poprawy jakości powietrza w mieście – zapewnia Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie (ZBiLK).

Spółka prowadzi obecnie prace w kilkunastu budynkach zlokalizowanych w centrum Szczecina. W ramach tych robót likwidowane są stare, nieprzyjazne dla środowiska i zdrowia ludzi piece. W zamian budynki podłączane są do miejskiej sieci ciepłowniczej i przeprowadza ich termomodernizację. To wszystko przy wsparciu pochodzącym z Programu Kawka.

W Szczecinie w TBS-ie piece zamieniają na ciepło sieciowe

Jak zaznacza ZBiLK, wspomniany Program Kawka przyczynia się przede wszystkim do poprawy jakości powietrza w mieście. Jest ona osiągana poprzez konkretne działania tj. zmianę starego źródła ciepła na ekologiczne, termomodernizację czyli wymianę okien, drzwi oraz ocieplenie ścian i stropów. Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego realizuje prace w ramach już kolejnej edycji Programu Kawka.

Obecnie trwają prace w 13 budynkach, będących własnością STBS lub przez tę spółkę zarządzanych. Większość prac jest w końcowej fazie realizacji, niektóre będą finalizowane w pierwszym kwartale przyszłego roku. Część już została zakończona np. przy al. Wojska Polskiego 36, gdzie zmieniono sposób ogrzewania na ciepło z miejskiej sieci oraz przeprowadzono termomodernizację.

Łączne koszty przewidziane na realizację tych działań w ramach Programu Kawka wynoszą blisko 6,8 mln zł, w tym blisko połowa pochodzi z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Na podstawie informacji nadesłanej przez ZBiLK w Szczecinie

fot. ZBiLK w Szczecinie

 

reklama