Piece pod lupą

Piece pod lupą

Prawie 11 tys. kontroli palenisk w trwającym sezonie grzewczym przeprowadzili funkcjonariusze Straży Miejskiej Miasta Krakowa (SM) – poinformował Urząd Miasta Krakowa (UM).

Jak zaznacza krakowski magistrat, tylko w lutym tego roku strażnicy miejscy ujawnili 27 przypadków spalania odpadów.

Piece pod lupą krakowskiej straży miejskiej

W efekcie przeprowadzonych kontroli, krakowscy municypalni nałożyli 20 mandatów karnych na kwotę 2 950 zł i pouczyli sześć osób. Do sądu skierowany został natomiast jeden wniosek o ukaranie. Strażnicy pouczyli również 59 osób nieposiadających certyfikatów potwierdzających odpowiednie parametry węgla używanego do ogrzewania.
Patrole straży miejskiej, kontrolując jakość paliwa, w pierwszej kolejności sprawdzają czy właściciel posiada odpowiedni certyfikat świadczący o tym, że spełnia ono odpowiednie parametry. Jeśli posiada, a mimo tego paliwo budzi wątpliwości (jego wygląd przypomina zabronione muły lub floty), wówczas pobierana jest próbka węgla i popiołu do badania laboratoryjnego.

W przypadku używania paliwa niskiej jakości strażnicy mogą taką osobę pouczyć lub skierować przeciwko niej wniosek o ukaranie do sądu – przypomina UM.
W obecnym sezonie grzewczym zadanie polegające na kontroli domowych palenisk realizuje 140 strażników miejskich. W skład zespołu kontrolnego wchodzą strażnicy z Referatu Kontroli Odpadów oraz z Sekcji Ekologicznych. Łącznie jest to 45 osób, które prowadzą kontrole planowe i interwencyjne w systemie pracy ciągłej we wszystkie dni tygodnia.

W odwodzie (na wypadek wystąpienia znacznych przekroczeń zanieczyszczenia oraz do bieżącej kontroli w przypadku znacznego wzrostu liczby zgłoszeń interwencyjnych) jest jeszcze 95 strażników przeszkolonych w zakresie kontroli przestrzegania zakazu spalania odpadów.

Na podstawie krakow.pl

fot. SM Miasta Krakowa/krakow.pl

reklama

partner portalu

reklama

reklama

reklama

reklama

 

reklama

partner medialny