w walce ze smogiem

PEC w walce ze smogiem

Urząd Miejski w Bytomiu (UM) podkreśla, że Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (PEC) – spółka Bytomia i Radzionkowa – w tym sezonie grzewczym jeszcze intensyfikuje swoje działania w walce ze smogiem. W jej ramach PEC dynamicznie rozbudowuje sieć ciepłowniczą, z początkiem listopada uruchomił alarm smogowy, a teraz funduje oczyszczacze powietrza dla przedszkoli.

W zasięgu sieci ciepłowniczej PEC-u jest 60% mieszkańców Bytomia i 30% radzionkowian. Magistrat wskazuje, że zmiana źródła ogrzewania na ciepło systemowe, to najskuteczniejszy sposób walki z niską emisją. – Kiedy ogrzewamy mieszkanie ciepłem z sieci, do powietrza trafia nawet 40 razy mniej pyłów zawieszonych i 100 razy mniej rakotwórczego benzo(a)pirenu – mówi Henryk Dolewka, prezes PEC. – W latach 2000-2018 PEC zrealizował inwestycje na łączną kwotę 199,1 mln zł, co wprost przekłada się na ograniczenie emisji pyłów zawieszonych o 100 Mg rocznie. Z kolei emisja CO2 w ciągu roku spadła o 14 tys. Mg – wylicza prezes.

Szczegółowe pomiary w walce ze smogiem

Mimo, że zasięg PEC-u rośnie, nie wszystkie wspólnoty i właściciele nieruchomości decydują się na przyłączenie do sieci ciepłowniczej – zaznacza UM. Dlatego tak ważne są działania edukacyjne. Poza standardowymi, jak tzw. lekcje ciepła w szkołach, na początku listopada spółka ciepłownicza uruchomiła w Bytomiu i Radzionkowie alarmy smogowe – codziennie rano na Facebooku i Instagramie publikowane są informacje o stanie jakości powietrza, a na nowej stronie internetowej PEC-u (www.pec.bytom.pl) można zapoznać się ze szczegółowymi wynikami pomiarów z obu miast.

W walce ze smogiem do wygrania oczyszczacze powietrza

Teraz PEC organizuje konkurs dla lokalnych przedszkoli, w którym nagrodami są oczyszczacze powietrza. Aby wziąć udział w konkursie, nad którym honorowy patronat sprawują prezydent Bytomia i burmistrz Radzionkowa, przedszkolaki muszą przygotować film wpisujący się w temat: „Ciepło systemowe likwiduje smog”. Może być to np. piosenka, wierszyk, przedstawienie czy krótka historia opowiedziana na rysunkach. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 25 listopada, zaś nagrody zostaną przyznane podczas uroczystej gali 10 grudnia.

Dwukrotnie wyższe dotacje na wymianę źródeł ciepła w Bytomiu

Poza inicjatywami PEC-u, swoje działa prowadzą władze Bytomia i Radzionkowa. W Bytomiu trwa właśnie nabór do Programu Ograniczenia Niskiej Emisji, w ramach którego mieszkańcy mogą starać się o dotację do wymiany źródła ciepła na proekologiczne. – Kwoty, o które mogą ubiegać się bytomianie są o wiele wyższe niż do tej pory. 1,3 mln zł – środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wystarczą na wykonanie ok. 230 inwestycji w tej edycji programu. Do tej pory zostało podpisanych 25 umów na realizację inwestycji, wciąż można składać wnioski o dofinansowanie do podłączenia lokalu do miejskiej nitki ciepłowniczej, zakupu kotła na biomasę, pieca zasilanego prądem elektrycznym czy kolektora słonecznego – wylicza Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia. – Do końca tego roku chcemy także rozszerzyć sieć czujników mierzących zawartość pyłów w powietrzu. Zamiast 11 czujników będzie ich ponad 50, z czego 40 znajdzie się w bytomskich przedszkolach, a 10 w przestrzeniach rekreacyjnych – dodaje prezydent.

3,5 mln zł na wymianę źródeł ciepła w Radzionkowie

Swoje sposoby w walce ze smogiem ma też Radzionków. – Łącznie w latach 1998-2019 gmina wsparła finansowo wymianę ponad 820 uciążliwych źródeł niskiej emisji na nowoczesne, ekologiczne i ekonomiczne urządzenia grzewcze, w kwocie przekraczającej w sumie 3,5 mln zł. W ostatnich latach widoczne jest wzmożone zainteresowanie mieszkańców przeprowadzeniem modernizacji systemów ogrzewania – w zeszłym roku gmina wsparła finansowo wymianę 96 źródeł ciepła, a w obecnym 2019 zawarto już ponad 120 umów dotacji – podkreśla Gabriel Tobor, burmistrz Radzionkowa.

Dodatkowo w latach 2019-2021 Radzionków realizuje specjalny Program Ograniczenia Niskiej Emisji warty ponad 670 tys. zł, w ramach którego dofinansuje wymianę 114 przestarzałych kotłów na nowoczesne źródła ciepła i termomodernizację ścian 20 budynków jednorodzinnych.

Podobnie jak Bytom, miasto ma również własny system monitoringu jakości powietrza, w skład którego wchodzą trzy sensory. Zarówno Bytom, jak i Radzionków prowadzą także swoje działania edukacyjne oraz kontrolują przydomowe kotłownie i paleniska z pomocą funkcjonariuszy straży miejskich.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM w Bytomiu

fot. UM w Bytomiu

reklama

 

reklama