Osiem Solarisów ruszyło w trasę

Do Radomia trafiło osiem nowych autobusów marki Solaris Urbino 18 CNG, kupionych przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji. Przegubowe pojazdy napędzane są sprężonym gazem ziemnym, są niskopodłogowe oraz wyposażone w klimatyzację i kamery monitoringu.
 
Warto przypomnieć, że w ogłoszonym przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji przetargu na zakup i dostawę nowych autobusów wygrała firma Solaris Bus&Coach, która złożyła ofertę opiewającą na blisko 12,8 mln zł. Przy ocenie oferentów MZDiK brał pod uwagę nie tylko cenę pojazdów, ale też warunki dostawy, szkolenia i serwisu, koszty zużycia energii i emisji zanieczyszczeń oraz warunki techniczne.
 
Przed wyjazdem na trasy nowe autobusy zostały wyposażone w kasowniki dwusystemowe (do biletów papierowych i do Radomskiej Karty Miejskiej), a także w ekrany oraz wyświetlacze Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej. Urządzenia te będą informowały pasażerów o przebiegu trasy i kolejnych przystankach.
 
Zakupione przegubowce będą kursowały przede wszystkim na najbardziej obciążonych liniach. Będą też wykorzystywane na liniach specjalnych, uruchamianych z okazji różnych imprez.
 
Projekt, w ramach którego zakupione zostały nowe autobusy, jest wart niemal 14,7 mln zł. Ponad 10,1 mln zł stanowi dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Oprócz zakupu pojazdów przedsięwzięcie obejmuje też remonty pętli i zatoczek autobusowych, montaż kamer monitoringu na wybranych przystankach oraz wymianę kilkunastu wiat. A wszystko w ramach inwestycji pn. „Poprawa systemu transportu publicznego w Radomiu poprzez zakup nowego taboru i rozbudowę infrastruktury towarzyszącej”.
 
W Radomiu rozpoczął się już montaż biletomatów. Dzięki tym urządzeniom pasażerowie o każdej porze doby będą mogli kupić bilety jednorazowe i 24-godzinne lub zakodować bilety na Radomskiej Karcie Miejskiej.
 
Na podstawie: www.radom.pl

Partner Portalu

Partner Portalu