organizacjom pozarządowym

UMWZ udzieli wsparcia organizacjom pozarządowym

Jak podaje Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego (UMWZ), udzieli on wsparcia organizacjom pozarządowym działającym w zakresie ograniczania zanieczyszczeń powietrza. Pomiędzy beneficjentów podzielone zostanie 100 tys. zł . Wnioski o dofinansowanie można składać do 15 lutegozapowiedział UMWZ.

Cel – czyste powietrze

Z informacji przekazanej przez UMWZ wynika, że w tym roku konkurs ukierunkowany jest na działania edukacyjne propagujące czystość powietrza. Chodzi też o działania propmujące poprawę jakości powietrza oraz redukcję zanieczyszczeń, w postaci stacjonarnych imprez, wydarzeń i warsztatów, uwzględniających również komunikację
w mediach społecznościowych, interakcję z uczestnikami, materiały video oraz konkursy.

O czyste powietrze staramy się na Pomorzu Zachodnim w rozmaity sposób. To nie tylko uchwały antysmogowe, inwestycje z Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego, misje antysmogowe, ekomurale, trasy rowerowe, ale także inicjatywy edukacyjne podnoszące społeczną świadomość w tym zakresie. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie współpraca z organizacjami pozarządowymi. Jesteśmy ciekawi ich propozycji, dlatego ogłaszamy otwarty konkurs ofert. Zachęcam do składania wniosków – powiedział Olgierd Geblewicz, marszałek województwa.

Wyjście naprzeciw organizacjom pozarządowym

Aplikować można za pośrednictwem generatora Witkac.pl. Mogą to uczynić organizacje pozarządowe, prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony środowiska. Warunkiem jest, by projekty zrealizowane były pomiędzy 1 kwietnia a 31 grudnia br. Konkurs prowadzi Wydział Ochrony Środowiska UMWZ. Szczegóły, w tym ogłoszenie i druki dostępne są na stronie: https://srodowisko.wzp.pl/ (zakładka: ogłoszenia o otwartych konkursach ofert).

Podsumowanie ostatnich działań

Jak zaznacza UMWZ, jest to kolejny rok, w którym prowadzone są dofinansowania, a tym samym wspierana edukacja ekologiczna na Pomorzu Zachodnim. W ostatnich latach dofinansowano m.in. powstanie ekomurali, przeprowadzenie misji antysmogowych, wdrożenie działań edukacyjnych obejmujących gospodarkę odpadami oraz zorganizowanie kampanii na rzecz ochrony powietrza czy kampanii na rzecz dobrych praktyk w zakresie termomodernizacji, budownictwa energooszczędnego oraz odnawialnych źródeł energii.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot.???

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny