Ograniczanie emisji

Ograniczanie emisji w Pomorskiem

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (WFOŚiGW) ogłosił kolejną edycję konkursu „Czyste Powietrze Pomorza”.

W ramach konkursu na wsparcie finansowe mogą liczyć projekty, które przyczynią się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Ograniczanie emisji w Pomorskiem z dofinansowaniem WFOŚiGW

Dofinansowaniem objęte mogą być przedsięwzięcia zakładające likwidację kotłów i pieców opalanych węglem lub koksem i zastosowanie w ich miejsce urządzeń bardziej przyjaznych dla środowiska. Chodzi o kotły opalane gazem lub olejem opałowym, źródła ciepła wykorzystujące odnawialne źródła energii (pompy ciepła, kotły opalane biomasą). Budynki, w których likwidowane są stare piece można również w ramach konkursu podłączyć do sieci ciepłowniczej.

Konkurs adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów realizujących na obszarze województwa pomorskiego zadania z zakresu zaopatrzenia w energię cieplną. Jednocześnie WFOŚiGW zastrzega, że przedsięwzięcia mogą być realizowane w budynkach mieszkalnych należących do osób fizycznych, jednostek samorządu terytorialnego, bądź wspólnot mieszkaniowych.

Na wnioski WFOŚiGW będzie czekać do 11 maja 2018 r.

Warto przypomnieć, że program „Czyste Powietrze Pomorza” jest realizowany przez WFOŚiGW w Gdańsku od 10 lat. Od 2009 r., w jego ramach, zlikwidowanych zostało 3,5 tys. pieców i kotłów. Fundusz przeznaczył na ten cel ponad 14 mln zł. W efekcie tych działań roczna emisja pyłów zmniejszyła się o 340 ton, dwutlenku węgla o 23 000 ton, a dwutlenku siarki – 156 ton.

Na podstawie wfos.gdansk.pl

fot. sozosfera.pl

reklama

 

reklama