Oddychać czystym powietrzem

Oddychać czystym powietrzem

Pod hasłem „Co zrobić, aby oddychać czystym powietrzem w Lublinie?” rozpoczyna się pierwszy lubelski panel obywatelski.

W ramach panelu, jak podaje Urząd Miasta Lublin (UM), po zapoznaniu się z głosami ekspertów i kilkutygodniowych dyskusjach z udziałem zainteresowanych stron, grupa 60 mieszkańców stworzy wiążące dla miasta rekomendacje służące poprawie jakości powietrza w Lublinie.

Oddychać czystym powietrzem – panel obywatelski w Lublinie

Efekty pracy panelu mają być znane pod koniec maja br. Wcześniej, 12 tys. mieszkańców otrzyma listy z zaproszeniem do wzięcia udziału w panelu – podaje lubliński magistrat.

Panel obywatelski to narzędzie podejmowania ważnych dla miasta decyzji przy współudziale mieszkańców – tłumaczy UM. Uczestnicy panelu wyłaniani są losowo z uwzględnieniem takich kryteriów, jak: miejsce zamieszkania (dzielnica), płeć, wiek i poziom wykształcenia. Wszystko po to, by stworzyć grupę jak najlepiej oddającą rzeczywistą strukturę społeczną miasta.

Ostatnie dni pokazują, jak bardzo aktualnym problemem jest zanieczyszczenie powietrza w Lublinie. Choć sezon smogowy wkrótce się skończy, to problem nie zniknie. Dlatego startujemy z panelem już teraz, żeby jak najszybciej zebrać pomysły mieszkańców na poprawę jakości lubelskiego powietrza. Nasz panel obywatelski to swoisty Lublin w pigułce. Chcemy, by o rekomendowanych miastu działaniach w walce ze smogiem zdecydowała możliwie najbardziej różnorodna grupa mieszkańców. Dzięki takiemu podejściu zyskujemy pewność, że wypracowane rozwiązania będą popierane przez lublinian – przekonuje Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

Na początku marca do 12 tys. losowo wybranych lublinian trafią drogą pocztową oficjalne zaproszenia do wzięcia udziału w panelu. Na zgłoszenie chęci uczestnictwa mieszkańcy którzy otrzymają list mają czas do 26 marca. Mogą to zrobić przez internet lub telefonicznie. Spośród osób, które się zgłoszą, 28 marca wylosowana zostanie grupa 60 panelistów oraz 12 osób rezerwowych. Losowanie będzie transmitowane on-line na stronie www.lublin.eu/panel.

W ramach inicjatywy przewidzianych jest sześć spotkań panelowych, które odbędą się w kolejne soboty.

Pierwsze trzy spotkania będą miały charakter edukacyjny, zaznacza UM. W ich trakcie mieszkańcy zaproszeni do udziału w panelu zapoznają się z opiniami ekspertów oraz osób zajmujących się transportem, ogrzewaniem i polityką przestrzenną. Podczas trzech kolejnych spotkań paneliści będą dyskutować nad możliwymi rozwiązaniami w zakresie poprawy jakości powietrza, które chcieliby przedstawić ratuszowi.

Lublinianie, którzy nie zostali wylosowani do udziału w panelu, również mogą mieć wpływ na jego przebieg. Zachęcamy wszystkich mieszkańców, którym leży na sercu poprawa jakości powietrza w Lublinie, by zgłaszali nam swoje pomysły na walkę ze smogiem. Każda opinia zostanie przekazana uczestnikom panelu – mówi Piotr Choroś, dyrektor Biura Partycypacji Społecznej w UM. Uwagi można kierować na adres obywatelski@lublin.eu.

Na podstawie www.lublin.eu

rys. lublin.eu

 

reklama