Oddech dla Opola

Oddech dla Opola ze zmianami

Urząd Miasta Opola (UM) poinformował, że pod koniec listopada ub.r. Rada Miasta podjęła uchwałę określającą zasady udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta w ramach „Programu czyste powietrze – oddech dla Opola”. Na realizację tego zadania w 2020 r. zostały zabezpieczone 3 mln zł.

Zarówno osoby fizyczne, jak i wspólnoty mieszkaniowe, które zamierzają realizować wspomniany Program w tym roku, mogą składać wnioski w Biurze Obsługi Obywatela UM lub w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM do 29 maja 2020 r. Wnioski można także przesłać listownie na adres: Urząd Miasta Opola; 45-015, Opole, Rynek-Ratusz. Jednocześnie magistrat przypomina, żeby pamiętać, iż wniosek musi zostać złożony na druku określonym w uchwale i koniecznie przed rozpoczęciem inwestycji.

Oddech dla Opola – zmiany w zasadach udzielania i rozliczania dotacji

Uchwała Rady Miasta wprowadziła zmiany w obszarze dotychczasowych zasad udzielania, i rozliczania dotacji w ramach wspomnianego Programu. Jak wskazuje UM, Program przynosi już wymierne efekty, jednak miasto chce zwiększyć jego efektywność i usprawnić proces zarówno udzielania, jak i rozliczania dotacji, stąd też dokonano pewnych modyfikacji.

W związku z tym, że każdy inwestor ma obowiązek zainstalować proekologiczne ogrzewanie, zdecydowano się zrezygnować z udzielania dotacji na zakup i montaż ogrzewania dla nowych budynków.

Ze względu na niski efekt ekologiczny instalacji kolektorów słonecznych, bądź pomp ciepła do podgrzewania wody, zdecydowano o rezygnacji z udzielania dotacji na ten cel. Podobnie rzecz ma się w przypadku kotłów na paliwo węglowe. Przy piecach na drewno wprowadzono z kolei zapis, że muszą one spełniać wymogi tzw. ekoprojektu.

Zmieniając zasady udzielania dofinansowania podniesiono niektóre kwoty. I tak, do zakupu i instalacji kotła gazowego wysokość dotacji podniesiono z 7000 zł na 8000 zł dla osoby fizycznej oraz z 14 000 zł do 16 000 zł dla wspólnoty mieszkaniowej. Natomiast do wykonania przyłączenia do sieci ciepłowniczej w zabudowie jednorodzinnej można było otrzymać dotację w wysokości 7000 zł. Teraz kwotę tę podniesiono do 8000 zł. Do wykonania instalacji wewnętrznej, w przypadku podłączenia do sieci ciepłowniczej, dotacje wzrosły z 2000 zł do 4000 zł, a do zakupu i instalacji pompy ciepła z 7000 zł na 10 000 zł dla osoby fizycznej i z 14 000 zł do 16 000 zł dla wspólnot mieszkaniowych.

Z uwagi na czas potrzebny na ocenę wniosków i konieczność podpisania umowy określony został także termin realizacji zadań.

Oddech dla Opola – wnioski do wyczerpania środków

Wnioski o przyznanie dotacji rozpatrywane będą do dnia wyczerpania środków przeznaczonych w budżecie miasta na realizację Programu. Magistrat zaznacza również, że zadania w ramach Programu muszą zostać wykonane w okresie od 1 lutego do 15 października.

Szczegółowe informacje dostępne są na dedykowanej stronie internetowej.

Na podstawie www.opole.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

 

reklama