Program ochrony powietrza

Program ochrony powietrza dla Małopolski zaktualizowany

20 listopada 2023 r. małopolski Sejmik zaktualizował tzw. Program ochrony powietrza. To – jak wskazał Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (UMWM) – program kontynuacji projektu przyjętego w 2020 r. Autorzy programu postawili na zwiększenie efektywności działań na rzecz poprawy jakości powietrza. Celem nadrzędnym jest i pozostaje zdrowie małopolskich rodzin. Na większe wsparcie będą mogły liczyć małopolskie samorządy – podał UMWM.

Na co szczególnie kładzie nacisk Program ochrony powietrza?

Prace nad przygotowaniem dokumentu trwały ponad rok i angażowały wiele środowisk. Przeprowadzono konsultacje społeczne, dzięki którym mieszkańcy, samorządy i organizacje pozarządowe mogły włączyć się w proces tworzenia tego niezwykle ważnego dokumentu. Województwo zapewniło także środki m.in. z Funduszy Europejskich dla Małopolski (2021-2027) na realizację wybranych działań wskazanych przez Program ochrony powietrza. Urząd marszałkowski zaznaczył, że gminy będą mogły liczyć na wsparcie zrównoważonego transportu, funkcjonowania straży gminnych/miejskich oraz działalności ekodoradców. Zyskają także dostęp do szkoleń i konferencji ułatwiających im wdrażanie zadań określonych w Programie.

Urząd marszałkowski podkreślił, że Program ochrony powietrza zwraca uwagę na konieczność ochrony osób szczególnie wrażliwych. Stąd też znalazły się w nim np. rekomendacje dążenia do jak najszybszej poprawy jakości powietrza w otoczeniu wyszczególnionych placówek. Chodzi o żłobki, przedszkola, szkoły, szpitale i domy spokojnej starości. Według twórców programu, można to osiągnąć np. poprzez intensywne sadzenie zieleni izolującej od zanieczyszczenia powietrza na terenie wokół tych obiektów.

W każdej gminie nadal będą funkcjonowali ekodoradcy, czyli specjaliści w dziedzinie ochrony środowiska. Głównym celem ich działań będzie podnoszenie świadomości mieszkańców na temat ochrony powietrza oraz wspieranie proekologicznych działań. Co ważne, ekodoradca pomoże także przygotować wniosek o dofinansowanie do wymiany pieca lub ocieplenia domu.

Poprawa jakości powietrza widoczna zwłaszcza w sezonie grzewczym

Dzięki zaplanowanym działaniom mieszkańcy Małopolski zyskają czystsze powietrze, wsparcie finansowe w wymianie starych źródeł ciepła, profesjonalne doradztwo i ułatwiony dostęp do programów finansowych. Na podkreślenie zasługuje także fakt zwiększania dostępności do edukacji ekologicznej i dostęp do informacji o jakości powietrza – wskazał UMWM.

Poprawa jakości powietrza w Krakowie i Małopolsce szczególnie widoczna jest w okresie grzewczym – od października do marca. Średnie stężenie pyłu PM10 między sezonem zimowym 2014-2015 a sezonem 2022-2023 spadło w Małopolsce o 44%/. W tym w Krakowie aż o 53%, a poza Krakowem o 40%. Osiągnięte efekty to sukces konsekwentnej polityki środowiskowej – zaznaczył urząd. Dodał też, że intensywne działania naprawcze przyczyniają się do znaczącej poprawy jakości powietrza. Ilość szkodliwych substancji w powietrzu rokrocznie spada.

Mimo to, zdarzają się jeszcze dni, kiedy przekraczane są normy wysokości stężeń substancji szkodliwych w powietrzu – podsumował UMWM.

Na podstawie www.malopolska.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu