Ochrona przed hałasem

Ochrona przed hałasem

Urząd Miejski w Elblągu (UM) zachęca mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych związanych z prowadzonymi pracami nad aktualizacją programu ochrony środowiska przed hałasem.

Konsultacje prowadzone będą w dniach od 9 do 30 maja br.

Ochrona przed hałasem – magistrat zaprasza do konsultacji

Projekt „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Elbląg – aktualizacja czerwiec 2018 r.” dostępny jest na stronie internetowej UM. Z projektem dokumentu można zapoznać się także w Referacie Ochrony Środowiska UM.

W związku z trwającym opracowywaniem projektu ww. Programu elbląski magistrat zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych, a opinie i uwagi mieszkańcy mogą zgłaszać na specjalnym formularzu konsultacji społecznych, załączonym do projektu.

Wypełniony formularz konsultacyjny można przekazać drogą elektroniczną na adres: ros@umelblag.pl, drogą korespondencyjną na adres Referatu Ochrony Środowiska UM (ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg) lub osobiście pod powyżej wskazanym adresem.

Jednocześnie magistrat podkreśla, że bez rozpatrzenia pozostaną opinie i uwagi, które wpłyną do urzędu po 30 maja br., przekazane w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym oraz niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM w Elblągu

fot. sozosfera.pl

 

reklama