Ochrona powietrza na Mazowszu z dofinansowaniem

Ochrona powietrza na Mazowszu z dofinansowaniem

Samorząd Mazowsza po raz pierwszy uruchamia program wspierający działania sprzyjające ochronie powietrza – informuje Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (UMWM).

„Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019” – tak nazywa się program, w którego puli jest 5 mln zł.

Jak podaje UMWM, zgłoszenia zainteresowanych podmiotów będzie można składać do 15 maja br.

Ochrona powietrza na Mazowszu z dofinansowaniem, czyli nowy program samorządu wojewódzkiego

Cieszę się, że w naszym budżecie znaleźliśmy środki na tak ważne działania sprzyjające ochronie powietrza. Dzięki naszemu wsparciu samorządy będą mogły nie tylko zakupić oczyszczacze powietrza, systemy kontroli, ale także poprzez różnego rodzaju nasadzenia tworzyć tereny zielone. Zachęcam do składania wnioskówpowiedziała Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego.

Jak zaznacza UMWM, jest to pilotażowy program skierowany do gmin wiejskich, miejskich i wiejsko-miejskich. Jego głównym zadaniem jest polepszenie jakości powietrza na Mazowszu. Wsparciem objęte mogą zostać m.in. zakupy narzędzi do kontroli palenisk domowych, tworzenie terenów zieleni czy zakupy systemów do informowania o jakości powietrza. Środki można także przeznaczyć na zakup oczyszczaczy powietrza do budynków użyteczności publicznej oraz na działania edukacyjno-informacyjne.

Wysokość dofinansowania maksymalnie może wynieść 50% kosztów kwalifikowanych i nie może przekroczyć 200 tys. zł. Ważne, aby zadania zostały zrealizowane do 15 października br. Każda gmina może złożyć maksymalnie dwa odrębne wnioski na dwa różne zadania.

Wnioski można składać do 15 maja br.

Na podstawie www.mazovia.pl

fot. sozosfera.pl

reklama

 

reklama