Ochrona klimatu przez metropolie

Ochrona klimatu przez metropolie

Stolica została jednym z sygnatariuszy deklaracji „Clean Air Cities: Our Commitment to healthy Air for Every Citizen” – poinformował Urząd m.st. Warszawy (UM). Dokument został przyjęty w Kopenhadze podczas światowego szczytu włodarzy miast należących do C40, czyli organizacji, która skupia 94 metropolie współpracujące na rzecz ochrony klimatu.

Ochrona klimatu przez metropolie, czyli deklaracja na rzecz czystego powietrza w miastach

Jak podaje UM, sygnatariusze deklaracji zobowiązali się do podjęcia zdecydowanych działań na rzecz poprawy jakości powietrza, wskazując jako cel osiągnięcie do 2030 r. standardu jakości powietrza, zalecanego przez World Health Organisation (WHO – Światową Organizację Zdrowia).

Aby zapewnić odpowiednią jakość powietrza i spełnić cele Porozumienia Paryskiego (globalnego porozumienia, obejmującego zobowiązanie do powstrzymania zmian klimatu i wzrostu temperatury na Ziemi poprzez redukcję emisji CO2), strony deklaracji zobowiązały się do:

• ustanowienia, w ciągu dwóch lat, poziomów bazowych i ambitnych celów redukcyjnych obejmujących zanieczyszczenia powietrza, które spełniają lub przekraczają normy krajowe tak, aby cele prowadziły do osiągnięcia wytycznych WHO odnoszących się do poziomów substancji w powietrzu w zakresie pyłów drobnych dwutlenku azotu, ozonu, i dwutlenku siarki;

• wdrożenia do 2025 r. nowych polityk i programów, które zaadresują główne, podlegające ich kontroli, przyczyny zanieczyszczenia powietrza;

• corocznej publikacji raportów na temat postępów w redukcji zanieczyszczeń powietrza w odniesieniu do celów i przyjętych zobowiązań.

Wiarygodny system monitoringu jakości powietrza

W ceremonii przyjęcia deklaracji w Kopenhadze uczestniczył Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy, a jak zaznacza stołeczny magistrat, poprawa jakości powietrza jest jednym z jego priorytetów.

Zanieczyszczenie powietrza to jeden z największych problemów polskich miast. Warszawa, jako stolica, staje w pierwszym szeregu walki o czyste powietrze. W ciągu trzech najbliższych lat będziemy realizować ambitny plan likwidacji wszystkich pieców na paliwa stałe. Inwestujemy w rozwój transportu publicznego: metra, tramwajów, elektryfikację taboru autobusowego i infrastrukturę rowerową. Jestem szczęśliwy, że wraz z innymi miastami z Europy i ze świata będziemy mogli dzielić się doświadczeniami i rozwiązaniami, dzięki którym uwolnimy nasze miasta od smogu – podkreśla prezydent Trzaskowski.

Sygnatariusze deklaracji zobowiązali się także, że ustanowią i będą rozwijać wiarygodny system monitoringu jakości powietrza na terenie miast, a także wspierać badania i publikacje dotyczące wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i korzyści płynących z poprawy jakości powietrza.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Warszawy

fot. UM Warszawy

reklama

reklama

 

reklama

reklama

partner medialny