o uchwale antysmogowej

O uchwale antysmogowej z urzędnikami i strażnikami

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego (UMWŚ) poinformował o konferencji poświęconej tzw. uchwale antysmogowej, która adresowana była do przedstawicieli gmin i straży gminnych.

Organizatorem konferencji był Wydział Ochrony Środowiska UMWŚ.

Edukować, nie karać, czyli o uchwale antysmogowej

W uchwale antysmogowej, która weszła w życie w województwie śląskim z początkiem września, nie chodzi o karanie, ale edukowanie ludzi, by wiedzieli, że jakość powietrza zależy od nich. Naszym zadaniem jest dotarcie do sumień czterech i pół miliona mieszkańców naszego regionu i przekonanie ich do tego, by nie palili w piecach odpadami węglowymi. Mamy w kraju najbardziej zanieczyszczone powietrze w Europie i musimy wreszcie zacząć temu skutecznie przeciwdziałać – powiedział Wojciech Saługa, marszałek województwa, otwierając konferencję.

W konferencji, która miała charakter szkoleniowo-warsztatowy, wzięło udział prawie 350 przedstawicieli straży miejskich oraz gmin z całego regionu. Celem spotkania było przekazanie wiedzy o tym, jakie są możliwości kontroli przestrzegania przepisów wprowadzonych przez uchwałę antysmogową oraz monitorowania realizacji programów ochrony powietrza.

To nie koniec działań mających na celu podnoszenie świadomości służb kontrolnych i pracowników administracji publicznej w zakresie ochrony powietrza. Urząd marszałkowski zapowiedział, że 26 i 27 września odbędą się warsztaty z rozpoznawania paliw węglowych, pomiaru wilgotności drewna, rodzajów kotłów węglowych, przeglądów kominów oraz rodzajów pieców, kominków i elektrofiltrów.

Na podstawie www.slaskie.pl

fot. T. Żak/UMWŚ