o strefie czystego transportu

Unieważniona uchwała o strefie czystego transportu

11 stycznia br. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (WSA) unieważnił dotychczasową uchwałę o strefie czystego transportu (SCT). Jest to wciąż wyrok nieprawomocny, niemniej zmienia on harmonogram prac nad wprowadzeniem SCT w Krakowie. Poinformował o tym Urząd Miasta Krakowa (UM).

Uchwała o strefie czystego transportu – WSA nie podważył idei

Magistrat zwrócił uwagę, że WSA nie podważył samej idei SCT. Odrzucił dwie skargi dotyczące tego, że strefa może ograniczać swobody obywatelskie czy łamać zapisy konstytucji. Natomiast sąd zgodził się z wojewodą, który w swojej skardze wskazywał na pewne braki dotyczące treści uchwały. Sędziowie uznali, że w przyjętej uchwale zabrakło dokładniejszego określenia granic strefy. W tym poprzez wskazanie granic strefy i sposobu organizacji ruchu w strefie w obszarze wjazdu do niej i wyjazdu. Zdaniem sądu, kierowcy bezpośrednio z treści uchwały powinni dowiadywać się, jak granice strefy będą przebiegać i jak to będzie oznakowane. Sąd uznał też, że przy wyznaczaniu granic strefy powinno się wziąć pod uwagę także możliwość dojazdu do miejskich parkingów Park+Ride.

– Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał uchwałę o strefie czystego transportu za nieważną. W ustnym uzasadnieniu stwierdził, że granice strefy wyznaczone w uchwale nie są wystarczająco precyzyjne. Uchwała bowiem przewidywała, że SCT będzie znajdowała się w granicach administracyjnych miasta – skomentował Andrzej Kulig, zastępca prezydenta Krakowa.

Uchwała o strefie czystego transportu – konieczne wyłączenie niektórych dróg

Jak podał UM, WSA uznał, że konieczne jest wyłączenie tych dróg, które nie mieszczą się w zakresie władzy administracyjnej miasta, czyli autostrad i dróg szybkiego ruchu. Dodatkowo, zdaniem sądu, uchwała powinna wskazywać podstawowe elementy organizacji ruchu z punktu widzenia osób dojeżdżających do Krakowa. Chodzi o to, by można było wskazać, gdzie mogą oni pozostawić swoje pojazdy.

– W ustnym uzasadnieniu WSA nie odniósł się w żaden sposób do zarzutów dotyczących ograniczenia prawa własności czy swobody poruszania się przez uchwałę o SCT. W tej sytuacji czekamy na pisemne uzasadnienie i po jego otrzymaniu przystąpimy do sporządzania projektu uchwały, która zostanie poddana szerokim, powszechnym konsultacjom społecznym. Konsultacje te odbędą się na terenie całego miasta, we wszystkich dzielnicach. Tak, żeby uzyskać maksymalnie szeroki pogląd mieszkańców na ten temat – dodał Andrzej Kulig.

To ważne i konieczne do podkreślenia: sąd zgodził się z argumentami, że SCT jest rozwiązaniem, które może, a nawet powinno być zastosowane w przypadku, gdy chcemy naprawdę skutecznie walczyć z zanieczyszczonym powietrzem w mieście. Dlatego też władze Krakowa chcą przygotować nowy projekt uchwały, uwzględniający wszystkie uwagi sądu, które znajdą się w pisemny uzasadnieniu do wyroku – zaznaczył UM.

Kiedy mogą zacząć obowiązywać zapisy nowej uchwały?

Krakowianie – o czym wielokrotnie mówią w różnych badaniach opinii – oczekują od miasta dalszych konkretnych działań – podkreślił UM. Chodzi o działania mające na celu poprawę jakości powietrza w mieście i tym samym ochronę zdrowia mieszkańców. Strefa czystego transportu jest właśnie takim sprawdzonym i społecznie uzasadnionym narzędziem w walce o ochronę naszego zdrowia i życia – zaznaczył UM. Dlatego władze Krakowa chcą ją wprowadzić możliwie najszybciej.

Miasto oczekuje na pisemne uzasadnienie wyroku i na jego uprawomocnienie się. W oparciu o te uwagi przygotowany zostanie projekt nowej uchwały o strefie. Będzie on poddany szerokim, powszechnym konsultacjom społecznym, przeprowadzonym we wszystkich dzielnicach Krakowa. Konsultacje mają być poprowadzone w taki sposób, by możliwie najwięcej mieszkańców wypowiedziało się na temat przygotowywanych zapisów. Oznacza to, że projekt nowej uchwały będzie przedłożony już nowej, wybranej w kwietniu Radzie Miasta Krakowa. A jej zapisy zaczną obowiązywać najwcześniej w przyszłym roku – dodał magistrat,

Na podstawie krakow.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu