o poprawie jakości powietrza

O poprawie jakości powietrza w Małopolsce

O poprawie jakości powietrza w Małopolsce, działaniach podejmowanych w tym zakresie przez samorząd województwa i o wsparciu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) – mówili podczas briefingu prasowego Tomasz Urynowicz, wicemarszałek województwa, Piotr Woźny, prezes Zarządu NFOŚiGW i Kazimierz Koprowski, prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (WFOŚiGW).

Samorząd województwa razem z NFOŚiGW o poprawie jakości powietrza w Małopolsce

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego od kilku lat włącza się w proces wymiany kotłów, angażując środki unijne. Środki te pozwalają pokryć znaczną część inwestycji związanych z wymianą nieekologicznych kotłów na nowe urządzenia emitujące wielokrotnie mniej zanieczyszczeń – powiedział wicemarszałek Urynowicz.

Podczas konferencji przedstawiono wysokość wsparcia finansowego ze strony WFOŚiGW w zakresie likwidacji niskiej emisji na terenie Małopolski oraz plany na dalszą walkę o poprawę jakości powietrza. – W latach 2012 – 2018 dotacja, jakiej udzieliliśmy beneficjentom Gminy Miasta Kraków wyniosła ponad 61 mln zł. Razem z kwotą udzielonych przez nas pożyczek oraz dotacji z NFOŚiGW dała sumę równą 206 mln zł – mówił prezes Koprowski.

Z kolei prezes Woźny zaznaczył, że jeszcze wczoraj miało odbyć się spotkanie z przedstawicielami Metropolii Krakowskiej, w celu ustalenia kolejnych działań w ramach wsparcia gmin z tzw. krakowskiego obwarzanka w walce o czyste powietrze. Prezes Piotr Woźny podkreślił, że pieniądze na realizację rządowego programu „Czyste Powietrze” są zabezpieczone, należy jednak jak najszybciej zabrać się za inwentaryzację pieców w gminach, wciąż bowiem nie ma pełnej informacji na ten temat.

Działania mające poprawić stan powietrza w Małopolsce przez ostatni rok były bardzo intensywne. Zaapelowaliśmy o włączenie się w projekt stworzenia straży metropolitalnej w podkrakowskich gminach oraz zwiększenie wydatków do 1% rocznego gminnego budżetu na likwidację tzw. kopciuchów – dodał wicemarszałek.

Na podstawie www.malopolska.pl

fot. UMWM

 

reklama