o lepszą jakość powietrza

O lepszą jakość powietrza w Małopolsce

Ponad 10 tys. zlikwidowanych kopciuchów na terenie 87 gmin, blisko 220 km nowych sieci gazowych i ponad 28 km sieci ciepłowniczych, do których mogło się podłączyć ponad 30 tys. odbiorców, a także prawie 1,5 tys. nowych instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) i 771 przeprowadzonych termomodernizacji budynków – m.in. takimi efektami w walce o poprawę jakości powietrza pochwalił się Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (UMWM).

Jak podkreśla UMWM, właśnie mija 14 miesięcy od wejścia w życie uchwały antysmogowej dla Małopolski oraz tymczasowej dla Krakowa. Dokładnie 1 lipca ub. r. na terenie całego województwa zaczęły obowiązywać przepisy zakazujące m.in. eksploatacji nowozkupionych kotłów i kominków, które nie spełniają wymagań ekoprojektu. Uchwały antysmogowe zakazują także spalania odpadów węglowych – mułów i flotów oraz biomasy o wilgotności powyżej 20%. Urząd marszałkowski dodaje, że przepisy w tym zakresie zmienią się 1 września 2019 r., kiedy w stolicy regionu zacznie obowiązywać całkowity zakaz spalania paliw stałych.

Pierwsze efekty wspólnych wysiłków Małopolski i gmin podejmowanych na rzecz poprawy jakości powietrza już widać – zaznacza UMWM.

Podsumowanie działań w trosce o lepszą jakość powietrza w Małopolsce

Jak pokazują wyniki raportu podsumowującego ten obszar aktywności samorządów, w 2017 r. w całej Małopolsce zlikwidowano 10 081 starych, nieekologicznych kotłów na paliwa stałe. Urząd marszałkowski podkreśla przy tym, że z roku na rok likwidowanych urządzeń jest coraz więcej – w ubiegłym roku było ich o 37% więcej niż w 2016 r., o 127% więcej w stosunku do 2015 r. i ponad trzykrotnie więcej niż w 2014 r. Najwięcej starych kotłów zniknęło z Krakowa – 6114 szt. Przy okazji UMWM chwali także Miechów, gdzie zlikwidowano 459 kotłów.

W 2017 r. kotły na paliwa stałe najczęściej były zastępowane przez ogrzewanie gazowe (72%) i nowe kotły na paliwo stałe (19%). Inwestycje w tym zakresie prowadzono w 87 gminach. Powstało też ponad 28 km nowych sieci ciepłowniczych, do których podłączono blisko 600 nowych odbiorców ciepła. Efektem wspólnych działań na rzecz ochrony powietrza jest także blisko 220 km nowych sieci gazowych, do których podłączyło się niemal 30 tys. nowych odbiorców gazu. Przeprowadzono również 771 termomodernizacji budynków oraz wykonano 1446 inwestycji w zakresie instalacji OZE.
Mając świadomość potrzeb istniejących w tym obszarze, przy okazji uchwał antysmogowych, ogromną wagę przywiązuje się do działań edukacyjnych. W ten nurt działań wpisuje się przede wszystkim aktywność ekodoradców, którzy spotykają się z mieszkańcami małopolskich gmin. W sumie, w 2017 r. w spotkaniach tego typu uczestniczyło 400 tys. mieszkańców Małopolski.

Informacja i edukacja to jednak nie wszystko. Systematycznie prowadzone są też kontrole dotyczące tego, czym mieszkańcy palą w piecach. Przez cały 2017 rok na terenie 83 gmin przeprowadzono ponad 16,2 tys. takich inspekcji. Nieprzestrzeganie przepisów zostało stwierdzone podczas jednej na czternaście przeprowadzonych kontroli.

Na poprawę jakości powietrza w regionie mają także wpływ innego rodzaju inwestycje. Chodzi m.in. o niskoemisyjny transport miejski czy rozwój kolei aglomeracyjnej.

Podsumowanie efektów wdrażania Programu ochrony powietrza dla Małopolski za 2017 r. dostępne jest na stronie internetowej UMWM (pdf – 1 Mb).

Na podstawie www.malopolska.pl

fot. sozosfera.pl

 

reklama