Nowości w programie „Czyste Powietrze”

Nowości w programie „Czyste Powietrze”

W połowie czerwca br. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) poinformował, że wprowadzone zostały nowości w programie „Czyste Powietrze”. Jedną z najważniejszych jest to, że od 2022 r. nie będą już udzielane dotacje na zakup pieców węglowych.

Od 1 lipca br. zaczną obowiązywać nowości w programie „Czyste Powietrze”

Wycofanie dotacji na kotły węglowe, zwiększenie progów dochodowych uprawniających do podwyższonego poziomu dofinansowania oraz poszerzenie listy kosztów kwalifikowanych o kotły na pellet o podwyższonym standardzie – to trzy nowości w programie „Czyste Powietrze”, które zaczną obowiązywać od 1 lipca 2021 r. – podkreślił NFOŚiGW.

Wytyczne Komisji Europejskiej (KE), zapisy Krajowego Planu Odbudowy oraz Polskiego Ładu, a także obowiązujące uchwały antysmogowe w poszczególnych województwach, które nakazują wymianę starych kotłów węglowych i ograniczają możliwość stosowania paliwa stałego (węgla) – te czynniki zdeterminowały wprowadzenie zapowiadanych już wcześniej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) oraz NFOŚiGW nowości w programie „Czyste Powietrze”.

Koniec dotacji na piece węglowe – jedna z nowości w programie „Czyste Powietrze”

Zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste Powietrze” będzie możliwy tylko do końca obecnego roku. Zatem, aby otrzymać dotację wnioskujący musi do 31 grudnia 2021 r. złożyć wniosek o dofinansowanie obejmujący kocioł na węgiel, zakupić i zamontować to źródło ciepła, a dodatkowo potrzebna jest faktura wystawiona do końca bieżącego roku (warunek ten nie dotyczy wniosków złożonych przed datą wejścia w życie zmian w programie, czyli przed 1 lipca 2021 r.) – wyjaśnia NFOŚiGW.

Wyższe progi dochodowe

Kolejna z nowości w programie „Czyste Powietrze”, to podwyższenie progów dochodowych w drugiej części programu. Zmiana ma na celu ujednolicenie progów dochodowych programów „Czyste Powietrze” i „Stop Smog”, dzięki czemu więcej osób będzie mogło skorzystać z podwyższonego poziomu dofinansowania w „Czystym Powietrzu”, czyli otrzyma bezzwrotną dotację wynoszącą do 37 tys. zł – zaznaczył Fundusz.

Od 1 lipca 2021 r. dla gospodarstw jednoosobowych próg dochodowy będzie o 229 zł wyższy niż obecnie, czyli do kwoty 2189 zł. Z kolei dla gospodarstw wieloosobowych próg dochodowy podwyższy się o 164 zł niż obecnie, czyli do poziomu 1564 zł na osobę – dodał NFOŚiGW.

Nowości w programie „Czyste Powietrze” – wyższe dotacje na kotły na pellet o podwyższonym standardzie

Zgodnie z dotychczasowymi zapisami w programie „Czyste Powietrze”, począwszy od 1 lipca 2021 r. możliwe będzie ubieganie się o wsparcie na zakup i montaż kotła na pellet o podwyższonym standardzie. To szansa na dotacje do 9 tys. zł (nie więcej niż 45% faktycznie poniesionych kosztów) w podstawowym poziomie dofinansowania. W podwyższonym poziomie dotacja ta wyniesie do 12 tys. zł (nie więcej niż 60% kosztów).

Szczegóły w tym zakresie określają załączniki nr 2 i 2a do programu „Czyste Powietrze”, dostępne na stronie czystepowietrze.gov.pl (zakładka Weź dofinansowanie/Czyste Powietrze, materiały do pobrania), gdzie w poz. nr 12 mowa jest o zakupie i montażu kotła na pellet drzewny z automatycznym sposobem podawania paliwa, o obniżonej emisyjności cząstek stałych o wartości ≤ 20 mg/m3 – tłumaczy Fundusz.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne), rys. NFOŚiGW

 

reklama