„Czystym Powietrzu”

Nowości w „Czystym Powietrzu”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) przekazał informację jakie wprowadzono nowości w „Czystym Powietrzu”. Wśród tych nowości wskazane zostały: obowiązkowa lista „zielonych” urządzeń i materiałów (ZUM) oraz jedna szansa na najwyższe dofinansowanie. Znalazły się tu także: doprecyzowanie prefinansowania i pełnomocnictwa oraz wzmocnienie budżetu środkami europejskimi. Wspomniane nowości zaczęły obowiązywać w programie „Czyste Powietrze” od 22 kwietnia 2024 r.

Nowości w „Czystym Powietrzu” wprowadzone od 22 kwietnia

– Zmieniliśmy program „Czyste Powietrze”, kierując się troską o naszych beneficjentów. Aktualne zasady mają chronić wnioskodawców i ograniczać nieuczciwe praktyki związane m.in. ze sprzedażą nieefektywnych urządzeń, które bez termomodernizacji domu, zamiast obniżać, to podwyższają rachunki za ogrzewanie – powiedziała Dorota Zawadzka-Stępniak, prezes NFOŚiGW.

Jednocześnie Fundusz zaznaczył, że na tym nie koniec nowości w „Czystym Powietrzu”, bo program zyskał właśnie nowe finansowanie. – Mamy kolejne duże pieniądze dla Polaków na wymianę kopciuchów i termomodernizację domów. To aż 6,4 miliarda złotych z Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS), które obok środków z Krajowego Planu Odbudowy (KPO), zapewniają nam ciągłość i stabilne finansowanie „Czystego Powietrza” w najbliższym czasie. To ogromy sukces, wypracowany wspólnie z Ministerstwem Klimatu i Środowiska – dodała prezes Stępniak.

Uszczelnienie listy ZUM

Obecna wersja programu, z 22 kwietnia 2024 r., zobowiązuje wnioskodawców – od 14 czerwca br. – do wyboru pomp ciepła oraz kotłów zgazowujących drewno i kotłów na pellet tylko spośród tych wpisanych na listę ZUM. To ma być gwarancja wyboru urządzeń o potwierdzonej jakości. Chodzi o takie urządzenia, które spełniają deklarowane w karcie produktu i etykiecie energetycznej parametry oraz rzeczywiście przełożą się na efektywniejsze (tańsze) ogrzewanie polskich domów.

Nowe zasady stwarzają trzy opcje dla wnioskodawców:

1.       wniosek złożony do 21 kwietnia – pozwala na dotację na urządzenia spoza listy ZUM;

2.       wniosek złożony od 22 kwietnia i dowód zakupu urządzenia do 13 czerwca – pozwala na dotację na urządzenia spoza listy ZUM;

3.       wniosek złożony od 22 kwietnia i dowód zakupu urządzenia od 14 czerwca – dotacja tylko na urządzenia z listy ZUM.

Zamknięcie listy „zielonych” urządzeń i materiałów dotyczy również producentów i dystrybutorów pomp ciepła. Wszystkie pompy ciepła, znajdujące się obecnie na liście ZUM, wymagają uzupełnienia dokumentacji o raport z badań z niezależnych akredytowanych laboratoriów z terenu Unii Europejskiej lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). Uszczelnienie listy ZUM – jak zaznaczył NFOŚiGW – obejmuje również kotły zgazowujące drewno i na pellet drzewny. Jednak w przypadku kotłów na pellet drzewny nie są wymagane dodatkowe dokumenty. Informacje o szczegółach technicznych nowych wymogów znaleźć można na stronie programu: czystepowietrze.gov.pl.

Najwyższe dofinansowanie

Kolejną istotną zmianą w programie „Czyste Powietrze”, na którą uwagę zwrócił NFOŚiGW, są zasady wnioskowania w ramach części 3) programu. Beneficjent, który skorzysta z najwyższego poziomu dofinansowania na dany budynek – na podstawie wniosku złożonego od 22 kwietnia br. – będzie mógł starać się o dofinansowanie na kolejne budynki tylko w ramach części 1) programu (podstawowy poziom dofinansowania). Tutaj też – podobnie jak przy liście ZUM – obowiązuje okres przejściowy do 13 czerwca 2024 r. włącznie.

Jak podaje NFOŚiGW, nowe reguły dotyczące najwyższego dofinansowania należy rozumieć w następujący sposób:

·         jeśli beneficjent złoży wniosek o dotację do 21 kwietnia to zmiany go nie dotyczą;

·         jeśli beneficjent złoży wniosek o dotację w okresie od 22 kwietnia do 13 czerwca – to obowiązuje okres przejściowy, uwzględniający poniższy warunek;

·         jeśli beneficjent złoży wniosek od 14 czerwca br. – to dotyczą go zmiany, czyli beneficjent ma jedną szansę na dotację w ramach najwyższego poziomu dofinansowania [część 3) programu] o ile już wcześniej (od 22 kwietnia) nie udzielono mu dotacji z części 3) programu na inny budynek/lokal mieszkalny.

Prefinansowanie i pełnomocnictwo uszczegółowione – nowości w „Czystym Powietrzu”

Jak podał NFOŚiGW, w umowie dotacji z prefinansowaniem doprecyzowano pewną kwestię dotyczącą wypłaty zaliczki. Teraz warunkiem wypłaty zaliczki na konto wykonawcy jest złożenie do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW) podpisanej własnoręcznie przez beneficjenta dyspozycji wypłaty zaliczki wraz z kopią faktury zaliczkowej (wystawionej na beneficjenta lub beneficjenta i małżonka wspólnie). Ponadto określono czas na złożenie wniosku o płatność – rozliczającego zakres przedsięwzięcia wynikający z danej umowy z wykonawcą – do 120 dni od daty wypłaty zaliczki dotyczącej realizacji tej umowy z wykonawcą.

W przypadku składania wniosku o dotację z „Czystego Powietrza” przez pełnomocnika, teraz wymagane jest pełnomocnictwo z podpisem własnoręcznym wnioskodawcy notarialnie poświadczonym, czyli z podpisem własnoręcznym złożonym przez wnioskodawcę na pełnomocnictwie w obecności notariusza, bądź wcześniej złożonym podpisem uznanym przez wnioskodawcę przed notariuszem za własnoręczny).

Nowe źródła finansowania programu „Czyste Powietrze”

Przy okazji NFOŚiGW podał, że sfinalizował niedawno (16 kwietnia br.) w ramach „Czystego Powietrza” podpisanie szesnastu umów (ze wszystkimi WFOŚiGW) dotyczących projektów grantowych z unijnego programu FEnIKS. Teraz, po złożeniu przez wojewódzkie fundusze pierwszych wniosków o płatności zaliczek, nastąpi uruchomienie tego nowego finansowania – zaznaczył NFOŚiGW.

Wdrożenie środków FEnIKS (6,4 mld zł na lata 2024-29), to szansa dla ponad 145 tys. gospodarstw domowych na dotacje do wymiany ponad 111 tys. źródeł ciepła. To także szansa na modernizację ok. 100 tys. budynków.

Program „Czyste Powietrze” – z budżetem 103 mld zł – to największa proekologiczna inicjatywa w polskiej historii – podkreślił NFOŚiGW. Służy ona skutecznej walce ze smogiem oraz poprawie efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych. „Czyste Powietrze” to szansa dla Polaków nawet na 135 tys. zł bezzwrotnej dotacji na termomodernizację i nowe źródło ciepła. Dotychczas (stan na 12 kwietnia 2024 r.) złożono ponad 832 tys. wniosków na 26 mld zł dofinansowania.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu