nowoczesny sprzęt

Nowoczesny sprzęt wspomoże ochronę powietrza

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego (UMWM) doniósł, że dzięki wsparciu z Unii Europejskiej, Straż Miejska z Płocka otrzyma nowoczesny sprzęt. Będzie to wyposażenie służące monitorowaniu jakości powietrza. Na zakup mobilnego laboratorium z wyposażeniem, Płock ma otrzymać dofinansowanie w kwocie prawie 500 tys. zł. Wsparcie pochodzi z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza. W mieście ma się także odbyć akcja edukacyjna skierowana do mieszkańców. Andrzej Nowakowski, prezydent miasta, podpisał umowę z Adamem Struzikiem, marszałkiem województwa mazowieckiego.

Nowoczesny sprzęt i jego możliwości

Nowy pojazd elektryczny z mobilnym laboratorium jest wyposażony w obrotową kamerę zewnętrzną, sprzęt pomiarowo kontrolny oraz komputerowy z odpowiednim oprogramowaniem. Posłuży on płockim strażnikom miejskim.

– Aby ograniczyć zanieczyszczenie powietrza, które jest poważnym zagrożeniem dla naszego zdrowia i środowiska, konieczne jest podjęcie realnych działań. Unia Europejska nam to umożliwia. Dzięki unijnemu wsparciu mieszkańcy Mazowsza mogą realizować inicjatywy związane z poprawą jakości powietrza. Jednym z samorządów, które skorzystały z funduszy unijnych, jest Płock. Miasto otrzymało blisko 500 tys. zł na zakup mobilnego laboratorium z wyposażeniem, które wspomoże strażników miejskich prowadzących kontrole jakości powietrza – podkreślił marszałek Struzik.

Dofinansowanie ma wspomóc monitorowanie przestrzegania zakazu spalania odpadów.

Co oprócz monitoringu powietrza?

Wsparcie ma również na celu realizację programów podnoszących świadomość społeczeństwa dotyczącą zmian klimatu. – Miasto przeprowadzi skierowaną do mieszkańców akcję dotyczącą gospodarki niskoemisyjnej, szkodliwości zanieczyszczeń powietrza i zmian klimatu. Zaplanowano spotkania z lokalną społecznością, opracowanie i druk materiałów edukacyjnych, publikację artykułów w lokalnych mediach i przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w płockich placówkach oświatowych – zaznaczyła Wiesława Krawczyk, radna województwa.

Tytuł dofinansowanego projektu brzmi: „Poprawa jakości powietrza poprzez zakup mobilnego laboratorium wraz z wyposażeniem oraz akcję edukacyjną na terenie Miasta Płocka”.

Całkowita wartość projektu to niespełna 652,2 tys. zł, a wartość unijnego dofinansowania wynosi niespełna 500 tys. zł

Na podstawie mazovia.pl

fot. ???

Partner Portalu

Partner Portalu