Najnowszym elementem tego systemu jest stacja pomiaru zanieczyszczeń liniowych, zlokalizowana na gdańskiej Matarni, przy ul. Słowackiego.

Nowa stacja pomiaru zanieczyszczeń liniowych w Gdańsku

Stała kontrola jakości powietrza jest ważnym elementem troski o środowisko – zaznacza Urząd Miejski w Gdańsku (UM) i wskazuje, że stąd też jednym z działań na rzecz czystości powietrza w mieście jest rozwój profesjonalnej sieci pomiarowej. Najnowszym elementem tego systemu jest stacja pomiaru zanieczyszczeń liniowych, zlokalizowana na gdańskiej Matarni, przy ul. Słowackiego. To – jak podkreśla UM – już szóste stanowisko pomiarowe na terenie Gdańska, a dziewiąte w całej aglomeracji.

Monitoring jakości powietrza od 1993 r.

Dzięki Fundacji ARMAG prowadzony jest ciągły monitoring stanu jakości powietrza, w tym w szczególności badanie stężeń takich zanieczyszczeń, jak: dwutlenek siarki, tlenki azotu, pyły zawieszone, tlenek węgla, ozon czy benzen – wylicza magistrat i dodaje, że wspomniana Fundacja przygotowuje i upowszechnia w różnych formach informacje o stanie powietrza atmosferycznego.

W Gdańsku, ale i w całej aglomeracji, wspólnie z Uniwersytetem Gdańskim oraz innymi samorządami już od 1993 roku, kiedy powstała Fundacja ARMAG, zajmujemy się monitorowaniem jakości powietrza. To był pilotażowy, absolutnie pionierski program w Polsce. Dzisiaj takich stacji kontrolujących stan powietrza w całym Trójmieście jest dziewięć. W samym Gdańsku, dzięki tej nowej stacji mamy już sześć punktów pomiarowych – mówi Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

Nowa stacja pomiaru zanieczyszczeń nastawiona na emisje z pojazdów

Nowa stacja pomiaru zanieczyszczeń liniowych, działająca przy ul. Słowackiego jest jednym z elementów działającego w Gdańsku systemu. Urządzenia zgromadzone w tym punkcie, zbierają dane dotyczące przede wszystkim zanieczyszczeń emitowanych przez pojazdy. Jest to możliwe dzięki specyficznej lokalizacji. Stacja znajduje się w pewnym oddaleniu od centrum, a tym samym od innych niż komunikacyjne źródeł zanieczyszczeń – tłumaczy UM. Jednocześnie, jest ona położna przy ruchliwej ulicy, na terenie zieleni pomiędzy dwoma pasami ruchu. W tym miejscu większość zanieczyszczeń atmosferycznych emitowana jest przez pojazdy. To pierwsza tego typu stacja na Pomorzu. Nowy punkt został włączony do sieci Fundacji ARMAG na początku lipca – dodaje gdański magistrat.

Ta stacja to jest finalny etap projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, również przy wsparciu WFOŚiGW w Gdańsku. To jest stacja komunikacyjna, dedykowana zanieczyszczeniom z emisji liniowej, czyli pochodzącej z transportu. Stąd lokalizacja tej stacji, dosyć nietypowa dla naszej sieci. To pierwsza taka stacja na Pomorzu, dlatego z niecierpliwością czekamy na wyniki. Oczywiście te wyniki będziemy musieli przeanalizować, zgodnie z danymi meteo, które będziemy zbierać równolegle. Dopiero wtedy, będziemy mogli właściwie zinterpretować ten pomiar – podkreśla Magdalena Haas, dyrektor Fundacji ARMAG.

Stacja pomiaru zanieczyszczeń za ponad 592 tys. zł

Stacja pomiarowa przy ul. Słowackiego powstała w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 i przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, a także samorządów Gdańska, Gdyni i Sopotu. Łączny koszt inwestycji to nieco ponad 592 tys. zł brutto.

Każdy mieszkaniec może codziennie, online zobaczyć informacje o jakości powietrza, zobaczyć jak fluktuują te wskaźniki. Można też zapoznać się z prognozą jakości powietrza. To jest niezwykle ważne, ponieważ dzięki bardzo dobrej współpracy naukowców z Uniwersytetu Gdańskiego i Politechniki Gdańskiej i Fundacji ARMAG byliśmy w stanie wybudować bardzo nowoczesne modele predykcji jakości powietrza. Cele strategiczne miasta, całej aglomeracji czy obszaru metropolitalnego w zakresie poprawy jakości powietrza i poprawy jakości środowiska w ogóle są niezwykle istotne. Wydaje mi się, że to zadania nie tylko dla samorządów, ale dla całej naszej społeczności, również środowiska akademickiego – mówił Piotr Stepnowski, rektor Uniwersytetu Gdańskiego, prezes Zarządu Fundacji ARMAG.

Zanieczyszczenia z emisji liniowej, czyli z pojazdów

Jak już wspomniano stacja pomiaru zanieczyszczeń liniowych Fundacji ARMAG jest dedykowana pomiarom zanieczyszczeń pochodzących z emisji komunikacyjnej – ruchu pojazdów osobowych i ciężarowych. Kontrola zanieczyszczeń pochodzących z tego źródła jest niezwykle ważna, ponieważ zawierają one dużo szkodliwych związków. Sytuacja jest szczególnie zła pod względem zanieczyszczenia pyłami zawieszonymi PM10 i PM2,5 oraz najbardziej toksycznymi dla zdrowia związkami, czyli węglowodorami, tlenkami azotu i węgla. Cząstki stałe PM (podstawowym ich składnikiem jest sadza) to produkty wydostające się z układu wylotowego silnika, zawierające m.in. pewną ilość cząstek węgla, związków siarki i azotu, metali oraz ciężkich węglowodorów. Długo utrzymują się w atmosferze i są łatwo wchłaniane przez organizmy – zaznacza UM.

W Polsce emisja liniowa, po emisji komunalnej, z którą mamy największy problem, wysuwa się na drugie miejsce. Dlatego pomiar dedykowany tego rodzaju emisji jest bardzo ważny. Jest konieczny do przeprowadzenia różnego rodzaju analiz, do zarządzania ruchem oraz do przygotowywania strategii transportu dla miasta – wyjaśnia dyrektor Haas.

Na podstawie media.gdansk.pl

fot. Grzegorz Mehring

 

reklama