Nowa odsłona programu „Czyste Powietrze”

Nowa odsłona programu „Czyste Powietrze”

O tym, że dziś, czyli 15. maja br., rusza nowa odsłona programu „Czyste Powietrze” informują wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW) w Gdańsku i Poznaniu. Jak podają fundusze, nowa odsłona programu „Czyste Powietrze” upraszcza i skraca proces aplikowania o dofinansowanie, którego wysokość może wynieść nawet do 30 tys. zł.

Jak przypomina WFOŚiGW w Gdańsku, rządowy program „Czyste Powietrze” ma na celu poprawę jakości powietrza dzięki eliminacji starych kotłów. – Kontynuujemy na Pomorzu powszechne wdrażanie nowoczesnych technologii i rozwiązań związanych z odnawialnymi źródłami energii, termomodernizacją budynków i efektywnymi energetycznie źródłami ciepła, bo to właśnie zapewnia program „Czyste Powietrze”. Ogólnopolski budżet programu to 103 mld zł do roku 2029 – mówi Marcin Osowski, prezes WFOŚiGW w Gdańsku.

Program skierowany jest do właścicieli i współwłaścicieli jednorodzinnych domów mieszkalnych lub formalnie wyodrębnionych w takich domach mieszkań.

Nowa odsłona programu „Czyste Powietrze” – najważniejsze zmiany

Wojewódzki fundusz z Gdańska wskazuje, że beneficjenci programu, w jego nowej odsłonie, mogą liczyć na wsparcie w wysokości do 20 tys. zł. Jeżeli inwestycja obejmuje bardziej efektywne źródło ogrzewania, czyli pompę ciepła – wówczas można otrzymać do 25 tys. zł, a jeśli do tego instalowane są panele fotowoltaiczne, to łączna wypłata sięgnie nawet 30 tys. zł.

15 maja 2020 roku wprowadzony zostanie nowy regulamin oraz formularz wniosku o dofinansowanie – dopowiadają WFOŚiGW. – W nowej wersji programu, cały proces aplikacyjny został skrócony i uproszczony. Tam, gdzie jest to możliwe, opiera się na oświadczeniach beneficjenta, a nie urzędowych dokumentach. Poza tym rozpatrzenie wniosku będzie trwało już nie 90 dni roboczych, ale 30 dni kalendarzowych. Zależy nam też, aby jak najwięcej pomorskich gmin podpisało z nami porozumienia. Dzięki temu mieszkańcy wiele formalności załatwią na miejscu – wyjaśnia Justyna Sikora, koordynator programu „Czyste Powietrze” w WFOŚiGW w Gdańsku.

Wprowadzane zmiany obejmują także integrację z programem „Mój Prąd”. Pojawiła się możliwość uzyskania dotacji do 5 tys. zł na montaż instalacji fotowoltaicznej, bez konieczności składania dwóch osobnych wniosków – dodają fundusze.

Zmiany, na które uwagę zwraca WFOŚiGW w Poznaniu

Wojewódzki fundusz w Poznaniu wylicza najważniejsze zmiany wprowadzone w Programie. Są to:

 • uproszczenie i skrócenie procesu aplikacyjnego w ramach programu;
 • zmiana i uproszczenie kryteriów dochodowych, rezygnacja z powiązania intensywności dofinansowania z siedmioma grupami dochodowymi;
 • wprowadzenie dwóch grup dochodowych, czyli dla beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania i dla beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania;
 • uproszczony wniosek o dotację, bazujący – tam gdzie to możliwe – na oświadczeniach wnioskodawcy;
 • możliwość składania wniosków online w serwisie gov.pl;
 • poziom dotacji powiązany z efektem ekologicznym – bonus za niskoemisyjność i odnawialność;
 • dotacje na realizację zadań związanych z ociepleniem budynku oraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej dla tych, którzy wymienili już źródło ciepła;
 • włączenie w kolejnym etapie w realizację programu sektora bankowego, który będzie źródłem finansowania uzupełniającego i pomostowego;
 • wzmocnienie współpracy z gminami;
 • wyłączenie z dofinansowania przedsięwzięć w nowobudowanych budynkach;
 • docelowo stworzenie platformy internetowej z informacjami na temat kwalifikujących się urządzeń, materiałów i usług (w tym charakterystyk technicznych), które będą finansowane w ramach Programu.

Nowa odsłona programu „Czyste Powietrze” – wnioski o dofinansowanie

Jak zaznacza WFOŚiGW w Gdańsku, wnioski o dofinansowanie można składać bezpośrednio do funduszu lub za pośrednictwem 44 ze 123 pomorskich gmin, które podpisały porozumienia z Funduszem w zakresie wspólnej realizacji programu. Lista gmin znajduje się na stronie internetowej WFOŚiGW w Gdańsku. Formularze należy składać poprzez aplikację internetową – Portal Beneficjenta dostępną na stronie https://portalbeneficjenta.wfos.gdansk.pl/.

Z kolei WFOŚiGW w Poznaniu wskazuje, że wnioski o dofinansowanie złożone przed dniem 15. maja 2020 r., będą rozpatrywane i realizowane na dotychczasowego warunkach programu, a także z zastosowaniem wzorów formularzy w brzmieniu obowiązującym na dzień złożenia wniosku. Jednocześnie Fundusz dodaje, że jeżeli wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie przed tą datą, ale nie zawarł umowy o dofinansowanie może wycofać wniosek i złożyć go ponownie na zmienionych warunkach, z zastrzeżeniem spełnienia wymogów dotyczących terminu rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia wskazanych w zmienionej wersji programu „Czyste Powietrze”.

Program „Czyste Powietrze” w województwie pomorskim

W Pomorskiem program „Czyste Powietrze” wdraża WFOŚiGW w Gdańsku, który z 8532 wniosków o dofinansowanie, podpisał do tej pory 6927 umów i wypłacił 40 mln zł.

Na podstawie informacji nadesłanych przez WFOŚiGW w Gdańsku i Poznaniu

fot. sozosfera.pl

reklama

 

reklama