Niemal 2600 „kopciuchów”

Niemal 2600 „kopciuchów” wymieniono w Legnicy

W Legnicy od ponad pięciu lat działa program udzielania dotacji na wykonane przez mieszkańców inwestycje, polegające na wymianie ogrzewania paliwem stałym na proekologiczne. W latach 2015-2019 podpisano 975 umów z mieszkańcami na kwotę niemal 5 mln zł, a skutkowało to tym, że niemal 2600 „kopciuchów” wymieniono w Legnicy i zastąpiono proekologicznym ogrzewaniem.

Niemal 2600 „kopciuchów” wymieniono w Legnicy od 2015 r.

Jak zaznacza Urząd Miasta Legnica (UM), od 2015 r. mieszkańcy miasta złożyli już 1463 wnioski o dofinansowanie proekologicznych inwestycji grzewczych i zlikwidowali 2598 starych pieców – tzw. kopciuchów.

W 2020 r. legniczanie złożyli ponad 500 wniosków o dofinansowanie modernizacji instalacji grzewczych na kwotę niemal 3,3 mln zł, a jak zaznacza magistrat nadal trwa przyjmowanie wniosków osób ubiegających się o dotację i zawieranie kolejnych umów. W lipcu i sierpniu przeprowadzono ponad sto wizji lokalnych w mieszkaniach, których właściciele zmodernizowali system ogrzewania.

Niemal 2600 „kopciuchów” wymieniono w Legnicy – jakie są zasady dofinansowania?

Przy okazji UM przypomina zasady, jakie obowiązują w procedurach dofinansowania przedsięwzięć z zakresu likwidacji ogrzewania opartego na paliwach stałych lub biomasie na przyjazne środowisku, czyli: kotły gazowe, kotły na olej lekki opałowy, piece zasilane prądem elektrycznym, kotły na paliwa stałe lub biomasę (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012), podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej i odnawialne źródła energii (OZE), takie jak pompy ciepła, kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne.

Do korzystania z dotacji uprawnione są:

  • osoby fizyczne, w tym właściciele i współwłaściciele nieruchomości bądź najemcy lokali komunalnych, w tym osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą w lokalu mieszkalnym;
  • wspólnoty mieszkaniowe, których członkowie korzystają z ciepła wytworzonego we wspólnej kotłowni (dla pojedynczego budynku lub kilku budynków).

Wysokość dotacji na wymianę „kopciuchów”

Dotacja będzie przydzielana w wysokości do 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych na zmianę systemu ogrzewania w jednym lokalu mieszkalnym lub nieruchomości o charakterze mieszkalnym na terenie Legnicy, przy czym ustalone zostały górne limity wysokości dotacji:

  • dla domu jednorodzinnego – 10000 zł;
  • dla mieszkania w bloku wielorodzinnym – 7000 zł;
  • w przypadku kotłowni zasilającej w ciepło budynek wielorodzinny limit dotacji dla instalacji określony będzie w oparciu o liczbę obsługiwanych mieszkań – jako iloczyn tej liczby i kwoty 4000 zł.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Legnica

fot. UM Legnica

reklama

reklama

 

reklama