nie przestrzegał uchwały antysmogowej

Nie przestrzegał uchwały antysmogowej został skazany przez sąd

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia uznał za winnego mieszkańca, który w październiku br. spalał w piecu centralnego ogrzewania zabronione rodzaje paliw – poinformował Urząd Miasta Krakowa (UM).

Skazany na ograniczenie wolności bo nie przestrzegał uchwały antysmogowej

Paliwo, które spalał mieszkaniec to drewno i węgiel, a w efekcie jego niechęci do podporządkowania się przepisom sąd wymierzył mu karę jednego miesiąca ograniczenia wolności, zobowiązując go do wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin miesięcznie.

Jak podaje UM, nieprawidłowości za które mieszkaniec został skazany ujawniła kontrola przeprowadzona przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej Miasta Krakowa.

Krakowski magistrat wskazuje, że sąd uznał, iż okoliczności zdarzenia i wina obwinionego nie budzą wątpliwości i uznał ten czyn za wykroczenie w związku z Uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego z 15 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Miejskiej Kraków ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. uchwały antysmogowej). To pierwszy tego typu wyrok!

Zakaz spalania paliw stałych od 1 września br.

Przy okazji miejscy urzędnicy przypominają, że od 1 września br. w instalacjach grzewczych dopuszczone jest stosowanie wyłącznie paliw gazowych (tj. gazu ziemnego wysokometanowego lub zaazotowanego) lub lekkiego oleju opałowego. Wobec osób ignorujących przepisy uchwały antysmogowej wyciągane są konsekwencje wynikające z przepisów prawa. Odnotowywane wykroczenia mogą zakończyć się pouczeniem, mandatem karnym od 20 zł do 500 zł lub skierowaniem wniosku o ukaranie do sądu, a wówczas grzywna może wynieść nawet do 5 tys. zł.

Magistrat podkreśla, że każdy przypadek spalania paliw stałych jest rozpatrywany indywidualnie, a decyzje o sankcjach strażnicy podejmują w oparciu m.in. o aspekty: socjalne, formalno-prawne i techniczne.

Porozumienie z WFOŚiGW w Krakowie

Krakowski magistrat poinformował również, że miasto podpisało porozumienie o współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (WFOŚiGW). Na jego podstawie właściciele nieruchomości położonych w Grodzie Kraka mogą składać wnioski o dotację w ramach programu priorytetowego „Czyste powietrze” również w Wydziale ds. Jakości Powietrza UM.

Na podstawie krakow.pl i krakow.pl

fot. Straż Miejska Miasta Krakowa

reklama

 

reklama