Na rzecz czystego powietrza

Na rzecz czystego powietrza w Mielcu

Urząd Miejski w Mielcu (UM) poinformował, że w środę 4 lipca br. w tamtejszym magistracie odbyło się kolejne robocze spotkanie zespołu ds. czystego powietrza.

Nad opracowaniem kolejnych działań zmierzających do poprawy jakości powietrza w Mielcu i powiecie mieleckim debatowało 15 osób.

Na rzecz czystego powietrza – spotkanie w Mielcu

W spotkaniu, oprócz Fryderyka Kapinosa, pełniącego funkcję prezydenta Miasta Mielca, wzięli udział m.in. Andrzej Kulig, dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie, Piotr Najda, dyrektor Wydziały Ochrony Środowiska i Rolnictwa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, reprezentanci Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie (WIOŚ) i samorządowcy z gmin Mielec i Tuszów Narodowy, a także przedstawiciele strony społecznej.

Jak podaje UM, podczas spotkania omówiono m.in. konferencję „Zdrowie i środowisko” zorganizowaną w Mielcu przez Wojewodę Podkarpackiego wraz z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego, która odbyła się w czerwcu br. Następnie dr Jakub Nowak przedstawił aktualne wyniki pomiarów jakości powietrza w Mielcu stwierdzając, że zauważalny jest zdecydowany spadek stężeń pyłów PM 10 i PM 2,5. Poruszono także problem większego stężenia ozonu w powietrzu na terenie Mielca oraz problematykę braku w ustawodawstwie polskim norm dla lotnych związków organicznych. Z kolei dyrektor Kulig stwierdził, że spośród 56 podmiotów działających w strefie i składających wykazy zawierające informacje oraz dane o zakresie korzystania ze środowiska, aż 53 firmy emitują lotne związki organiczne.

Dużą cześć spotkania zajęło omówienie kwestii związanej z budową nowej stacji monitoringu powietrza na terenie miasta – zaznacza magistrat. Rozpatrywano możliwość doposażenia obecnie działającej stacji przy ul. Pogodnej w czujniki mierzące większą liczbę gazów w tym ozon, lub budowę całkowicie nowej stacji pomiarowej w innym miejscu. Problemem jednak okazało się wskazanie nowej lokalizacji spełniającej określone wymogi. Nad wyborem odpowiedniego miejsca dla stacji monitoringu UM pracować będzie wspólnie z WIOŚ-em. Przedstawiciele strony społecznej wskazywali natomiast na problem składowiska zrębków drewna firmy Kronospan, z którego wiatr zwiewa trociny i towarzyszące im pyły na teren osiedla Mościska.

Nowe, bardziej rygorystyczne pozwolenie zintegrowane

Sytuację firmy Kronospan, w związku z wydaniem dla niej nowego pozwolenia zintegrowanego, omówił Andrzej Kulig. Jego zdaniem jest to najbardziej rygorystyczne pozwolenie w Polsce i prawdopodobnie w Europie. Pozwolenie będzie umożliwiało większą kontrolę zakładu, a także daje większy wachlarz egzekwowania postanowień zawartych w wydanej decyzji – przekonuje UM. Jak podkreślał dyrektor Kulig, problemem poprzednich pozwoleń było zawyżanie potrzeb w zakresie emisji zanieczyszczeń przez firmę Kronospan. Wydając nowe pozwolenie dokładnie sprawdzono potrzeby emisyjne zakładu i odpowiednio obniżono poziomy emisji, tak by były one adekwatne do działalności przedsiębiorstwa. Decyzja o wydaniu pozwolenia na mocy postanowienia z 27 czerwca 2018 r. uzyskała rygor natychmiastowej wykonalności, co przyniesie korzyści m.in. w zakresie możliwości natychmiastowego kontrolowania i monitorowania firmy – przekonuje mielecki magistrat.

Na koniec spotkania pracownicy UM Miejskiego omówili ze stroną społeczną postulaty przedstawione przy okazji manifestacji z 10 czerwca 1018 r. Strona społeczna została też zaproszona do udziału w debacie nad jakością powietrza w Mielcu, która dobędzie się 10 lipca, przekazując jednocześnie informacje o możliwości przygotowania pytań na to spotkanie.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM w Mielcu

fot. UM w Mielcu

 

reklama