wymianę starych kotłów

Na Dolnym Śląsku wsparcie na wymianę starych kotłów

O dostępności kolejnych pieniędzy na inwestycje ograniczające emisję kominową poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (UMWD). W ramach ogłoszonego konkursu na dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych i zastosowanie odnawialnych źródeł energii (OZE) dla beneficjentów zarezerwowano ponad 22,5 mln zł.

Poprawić jakość powietrza przez wymianę starych kotłów

− Chcemy poprawić jakość powietrza i zwalczać przyczyny smogu. Wspieramy projekty ograniczające emisję dwutlenku węgla oraz zanieczyszczeń pyłowych do atmosfery poprzez dotacje unijne na termomodernizacje, zakup ekoautobusów, budowę dróg rowerowych czy właśnie na modernizację systemów grzewczych. Warto sięgnąć po fundusze, by wreszcie pozbyć się przestarzałych i szkodliwych systemów ogrzewania, które trują nas wszystkich – zachęcał Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego.

Jak podaje UMWD, wnioski o dofinansowanie grantów na modernizację systemów grzewczych będą przyjmowane od 4. grudnia br., a termin ich skłądania upłynie 8. stycznia 2020 r. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu „3.3 Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej – projekty niegrantowe” znajdują się na stronie internetowej Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej (DIP).

Konkurs jest adresowany do tzw. Obszaru ZIT WrOF, obejmującego miasta: Wrocław i Oleśnica, miasto i gminę: Jelcz-Laskowice, Kąty Wrocławskie, Oborniki Śląskie i Sobótka, a także gminy: Długołęka, Siechnice, Trzebnica, Oleśnica, Czernica, Żórawina, Miękinia, Kobierzyce i Wisznia Mała.

− Wnioski o dofinansowanie będą mogły składać między innymi samorządy, spółki komunalne, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, organizacje pozarządowe. Dofinansowanie ze środków unijnych może pokryć maksymalnie 85 proc. wydatków inwestycyjnych, w tym koszty zarządzania – wyjaśnia Jerzy Michalak, dyrektor DIP.

Dla kogo dotacje na wymianę starych kotłów?

Do ubiegania się o dofinansowanie uprawnione są jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki i stowarzyszenia. Do grona tych podmiotów należą także podmioty publiczne, których właścicielem są JST lub dla których podmiotem założycielskim jest JST. Dofinansowanie przewidziano także dla jednostek organizacyjnych JST, dla spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych, dla towarzystw budownictwa społecznego oraz organizacji pozarządowych. O wsparcie finansowe na wymianę starych kotłów mogą się ubiegać także PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne, kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, a także jednostki sektora finansów publicznych, inne niż wymienione powyżej.

Jakie projekty mogą liczyć na wsparcie?

Jak podaje UMWD, na dofinansowanie w pierwszej kolejności będą mogły liczyć projekty, w których rezygnuje się z tradycyjnego ogrzewania paliwem stałym (np. węglem) na rzecz podłączenia instalacji do sieci ciepłowniczej. Jeśli takie podłączenie jest niemożliwe lub nieopłacalne, dopłaty będą udzielane do instalacji nowoczesnych, proekologicznych źródeł ogrzewania, takich jak pompy ciepła, kotły na biomasę, ewentualnie kotły na paliwa gazowe. Jak podkreśla urząd marszałkowski nie ma możliwości dofinansowania kotłów węglowych. Ważne jest przy tym, aby kocioł po wymianie spełniał wymagania ekoprojektu, które będą obowiązywały od 2020 r. – stosowna informacja powinna znajdować się w dokumentacji urządzenia. Aby wniosek mógł liczyć na dofinansowanie, planowana inwestycja musi ograniczać emisję do atmosfery dwutlenku węgla oraz zanieczyszczeń pyłowych. Projekty mogą być uzupełnione poprzez instalacje, dzięki którym będzie można pozyskać ciepłą wodę lub wyprodukować energię elektryczną, np. fotowoltaika.

Na podstawie www.umwd.dolnyslask.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

 

reklama