Otrzymać dotację na zmianę ogrzewania

Można otrzymać dotację na zmianę ogrzewania. Program Kawka Bis w Poznaniu

Trwa nabór do miejskiego programu Kawka Bis, w ramach którego można otrzymać dotację na zmianę ogrzewania węglowego na proekologiczne – poinformował Urząd Miasta Poznania (UM) i dodał, że wnioski o dofinansowanie należy składać do 31 marca br. magistrat zachęca do skorzystania ze wsparcia, bowiem od 2024 r. posiadaczom starych pozaklasowych pieców centralnego ogrzewania będzie grozić kara grzywny w wysokości do 5 tys. zł.

Ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji na terenie Poznania instalacji, w których następuje spalanie paliw, wprowadziła uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z grudnia 2017 r. – przypomina UM i dodaje, że regulacja ta wskazuje również graniczne daty wymiany „kopciuchów”. Zgodnie z nimi posiadacze starych pieców centralnego ogrzewania, mają czas do końca 2023 r., a właściciele pieców kaflowych – do końca 2025 r. – wskazują poznańscy urzędnicy i podkreślają, że na podjęcie działań modernizacyjnych jest coraz mniej czasu.

Założenia programu Kawka Bis, czyli można otrzymać dotację na zmianę ogrzewania

Wymienić piec można bez wkładu własnego, korzystając z dofinansowania od Miasta. Magistrat podkreśla, że takie działanie nie tylko przyczyni się do poprawy jakości powietrza, ale pozwoli także uniknąć kary grzywny, która grozi posiadaczom starych pieców po upływie terminów granicznych wskazanych w uchwale antysmogowej.

Celem programu jest pomoc – w postaci dotacji – mieszkańcom w dokonaniu zmiany sposobu ogrzewania. Kawka Bis umożliwia uzyskanie dofinansowania na wymianę starych pieców na paliwa stałe i zastąpienie ich rozwiązaniami proekologicznymi, takimi jak ogrzewanie gazowe lub elektryczne, podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej albo zastosowanie ogrzewania opartego na odnawialnych źródłach energii (OZE) w postaci pomp ciepła czy instalacjach fotowoltaicznych.

W przypadku zmiany na ogrzewanie z miejskiej sieci ciepłowniczej, gazowe czy też elektryczne można otrzymać dotację w wysokości do 12 tys. zł, a w przypadku zastosowania pomp ciepła, instalacji fotowoltaicznej czy kolektorów słonecznych – do 15 tys. zł.

Mieszkańcy mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych brutto. Ponadto istnieje możliwość rozliczenia inwestycji bez angażowania własnych środków – dodaje magistrat.

Można otrzymać dotację na zmianę ogrzewania – jak złożyć wniosek?

Wnioski o dofinansowanie można kierować listownie lub za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) do 31 marca. Osobiście można je składać w siedzibie Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska UM, przy ul. Gronowej 22a, a także w siedzibach Poznańskiego Centrum Świadczeń, przy ul. Wszystkich Świętych 1 i ul. Stanisława Małachowskiego 10.

O przyznaniu dotacji decyduje kolejność zgłoszeń kompletnych wniosków. Rozliczenie musi nastąpić do 31 października 2021 roku.

Więcej informacji dotyczących Kawki Bis wraz z formularzami wniosków do pobrania można znaleźć na dedykowanej stronie internetowej.

Na podstawie www.poznan.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

 

reklama