Monitoring powietrza w Warszawie

Monitoring powietrza w Warszawie – system do rozbudowy

Stolica ogłosiła przetarg na drugą referencyjną stację monitoringu jakości powietrza. Miasto analizuje również zgłoszenia do udziału w dialogu technicznym, który poprzedza postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę i uruchomienie 170 czujników pomiaru stężenia zanieczyszczeń – informuje Urząd m.st. Warszawy (UM). To element działań zakładających rozszerzony monitoring powietrza w Warszawie.

Chcemy jeszcze bardziej rzetelnie informować mieszkańców o stężeniach zanieczyszczenia powietrza w stolicy. Tutaj priorytetem jest zdrowie nas wszystkich, dlatego inwestujemy w monitorowanie smogu – mówi Justyna Glusman, dyrektorka koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni m.st. Warszawy.

Monitoring powietrza w Warszawie – stacje referencyjne

Warszawski magistrat zaznacza, że stolica dąży do rozwoju kompleksowego system mającego prowadzić monitoring powietrza w Warszawie. W ramach rozbudowy systemu Warszawa ogłosiła właśnie przetarg na budowę kolejnej referencyjnej stacji monitoringu jakości powietrza. Pierwsza stacja pojawić się ma do końca lipca przy ul. Grochowskiej, a druga, na budowę której ogłoszono przetarg, do końca bieżącego roku ma się pojawić przy al. Solidarności, niedaleko pl. Bankowego. Obie stacje zostaną wybudowane w standardzie Państwowego Monitoringu Środowiska i wesprą ten system – dodaje UM.

Obecnie dane o jakości powietrza w Warszawie pozyskiwane są z systemu pomiarowego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ), obejmującego na terenie stolicy sześć stacji referencyjnych, które wykonują pomiary automatyczne.

170 czujników mierzących jakość powietrza wzmocni monitoring powietrza w Warszawie

Celem ogłoszonego w maju dialogu technicznego, poprzedzającego przetarg na dostawę i uruchomienie 170 czujników wraz z oprogramowaniem jest pozyskanie z rynku informacji, które pozwolą doprecyzować specyfikację istotnych warunków zamówienia – tłumaczy UM. To umożliwi ostateczne zakończenie prac nad dokumentacją, aby jak najszybciej uruchomić procedurę przetargową. Wykonawca systemu będzie odpowiedzialny też za zaprojektowanie i uruchomienie strony internetowej, a także aplikacji mobilnej – dodaje magistrat.

Miastu zależy na zdobyciu informacji o najnowszych dostępnych rozwiązaniach oraz parametrach technicznych. Zapewnią one efektywną architekturę systemu, obejmującego urządzenia do pomiarów jakości powietrza oraz infrastrukturę informatyczną i oprogramowanie do pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania danych – poprzez przyjazną stronę internetową oraz aplikację mobilną.

Łączny koszt budowy systemu ma wynieść 4-5 mln zł i będzie realizowany, w ramach projektu pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Monitoring powietrza w Warszawie i gminach ościennych

Czujniki zostaną zamontowane we wszystkich dzielnicach Warszawy (minimum 100 sztuk) i na terenach ok. 20 gmin ościennych – wskazuje UM. Lokalizacje czujników zostały wytypowane przez ekspertów z Politechniki Warszawskiej – w taki sposób, aby uzyskane wyniki były reprezentatywne dla poszczególnych dzielnic.

Monitoring powietrza w Warszawie

Jak zapewnia UM, dane ze wszystkich stacji referencyjnych oraz 170 czujników jakości powietrza będą prezentowane w Warszawskim Indeksie Powietrza oraz w aplikacji mobilnej. Aktualny stan jakości powietrza będzie przedstawiany w czterostopniowej skali wraz z zaleceniami dla mieszkańców. Powstanie kompletny system informowania o jakości powietrza, dzięki któremu mieszkańcy otrzymają rzetelną, aktualną informację o stanie powietrza.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Warszawy

fot. sozosfera.pl, rys. UM Warszawy

 

reklama